Co nabízí projekt

Popis projektu a jeho záměrProjekt Linka bezpečí ve vaší třídě probíhá v interaktivních a zážitkově koncipovaných blocích. Téma si volí samy děti ze seznamu témat. Jednotlivé bloky tak můžou vycházet z aktuální potřeby dětí.

V rámci bloků se děti seznamují s možnými způsoby řešení problémů a náročných situací, ať už vlastních, nebo svých vrstevníků, a to s využitím osobních zdrojů, blízkého sociálního okolí a dalších odborných služeb včetně Linky bezpečí.

Záměrem projektu je obohacení dětí o vlastní prožitek řešení problému v bezpečném prostředí, rozšíření povědomí o Lince bezpečí jako nejdostupnější formě pomoci pro děti a předání informací o dalších odborných službách a možnostech jejich využití.
 
Náš program Linka bezpečí ve vaší třídě slouží jako osvěta, při které hledáme společně s dětmi dostupné nástroje, jak řešit případné problémy a představujeme služby Linky bezpečí - dětské krizové linky.

V roce 2018 a 2019 můžeme náš projekt zdarma nabízet

  • školám v Jihomoravském kraji díky programu Skupiny ČEZ a Nadací ČEZ - EPP Pomáhej Pohybem. 
V roce 2018 můžeme náš projekt se spoluúčastí nabízet
  • školám v Praze 6 díky Městské části Praha 6 - programu Zdravá Šestka 2018,
  • školám v městech Česká Třebová, Kralupy nad Vltavou, Vysoké Mýto díky Nadaci Tesco.


V roce 2018 můžeme náš projekt zdarma nabízet školám v Ústeckém kraji díky programu ČSOB pomáhá regionům. 

Jak projekt probíhá

Blok trvá celkem 90 minut, tj. dvě vyučovací hodiny.

První část – 45 minut – je věnována vybranému tématu, se kterým se děti více seznámí prostřednictvím interaktivních a zážitkových technik.
Druhá část – 45 minut – je zaměřena zejména na představení služeb Linky bezpečí a další odborné sítě, které je možné využít při řešení problémů a náročných situací.

Blok je veden dvojicí lektorů. Je určen pro skupinu max. 15 dětí.

Blok by měl probíhat v místnosti vhodné pro tento typ aktivity, nejlépe klubovní místnost / herna vybavená kobercem. Pokud taková místnost není na škole k dispozici, je možné využít vhodně upravenou třídu (odsunuté lavice, sezení v kruhu).

Přítomný metodik prevence/výchovný poradce/pedagog získá písemné materiály o službách Linky bezpečí. V rámci bloku nebude aktivním účastníkem. Blok je určen pouze pro děti.

Reakce od škol

Dnes u nás ve škole proběhl program Linka bezpečí ve vaší třídě. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za nabídku a zprostředkování programu a ještě jednou poděkovat lektorkám. Byly úžasné a program vynikající. Budu se těšit na další spolupráci, podle možností.
Mgr. Bc. Věra Ráblová, ředitelka ZŠ Krhanice
 
Dovolte, abych alespoň touto cestou velmi poděkovala všem lektorům, kteří pracovali s našimi žáky, a také za to, že jste vůbec naši školu zařadili do Vašeho programu. Děti byly nadšené, moc se jim programy líbily. Přeji krásný adventní čas a doufám, že se nám v budoucnu opět povede s Vámi spolupracovat.
Mgr. Markéta Patrasová, školní metodik prevence, ZŠ Litvínovská 500, Prosek
Moc děkujeme za příjemné dopoledne se lektorkami z Linky bezpečí. Děti byly nadšené. Teď už vědí, že jejich charitativní pomoc (děti dělaly sbírku na Linku bezpečí) není anonymní a že skutečně Linka bezpečí existuje a jak funguje. Ještě jednou moc děkujeme!
Mgr. Ludmila Hrušková, ředitelka, ZŠ Církvice

Ráda bych Vám poděkovala za preventivní program Linky bezpečí u nás na ZŠ v Uhlířských Janovicích. Dětem se program líbil a jistě jim byl užitečný i do života. Ze schůzek s rodiči mám také kladné ohlasy. V den programu jsem se nestihla s lektorkami rozloučit a poděkovat jim, tak bych to nyní ráda napravila. 
Lenka Kratochvílová, školní metodička prevence, ZŠ Uhlířské Janovice
 
Chtěli bychom s kolegyní poděkovat za velmi krásné, přínosné přednášky, které se dětem dostaly. Mnohokrát Vám děkujeme, kolegyně byly výtečné.
Aleš Křenek a Dagmar Holubová, ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 - Čakovice

Ráda bych za celý pedagogický sbor i žáky poděkovala za příjemný den s vašimi lektorkami. Žáci byli nadšeni, akce se jim líbila a mnozí se ptali, zda-li se bude taková akce ještě někdy opakovat. Neméně pozitivní ohlasy pocházely od dospělých účastníků, kteří si, ač všichni zdatní a zkušení, rádi poslechli aktuální informace ze sfér, do nichž se běžně nedostávají.
Obě lektorky se dostavily přesně ve smluvený čas a v průběhu celého dne podávaly vynikající výkony. Funkčně a flexibilně přizpůsobovaly výklad (délka výkladu, složitost obsahu, rychlost mluvy apod.) jednotlivým skupinám žáků, plně respektovaly individuální zvláštnosti i věk, pasivní činnosti s aktivními příkladně kombinovaly. Po celou dobu byly obě ke všem velice milé, vstřícné, empatické, usměvavé a přátelské.Pokud by se kdykoli naskytla stejná či obdobná příležitost ke spolupráci, velmi rádi ji využijeme a již nyní se na ni těšíme.
PhDr. Aranka Fořtová
školní metodička prevence, ZŠ Český Krumlov, Kaplická 151Zvláštní poděkování společnosti OHL ŽS