Tiskové zprávy Linky bezpečí


Linka bezpečí: Děti nejvíce řeší sebevražednou tématiku a sebepoškozování 

Psychické potíže, rodinné vztahy, tělesné a psychické týrání, partnerské a vrstevnické vztahy, šikana – to jsou témata, která konzultanti Linky bezpečí řešili během roku 2021 nejčastěji. Konkrétně se jednalo o myšlenky, tendence a sebevražedné pokusy, sebepoškozování, smutek a deprese, úzkosti a další psychické potíže a poruchy, strachy. Objevovaly se i dotazy týkající se sexuálních témat, seznamování, vztahů s kamarády, rozchodu partnerů, strachu a problémů v rodinné komunikaci, šikany ve škole.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Linka bezpečí: Děkujeme za podporu v roce 2021! 

V roce 2021 jsme odbavili přes 120 000 kontaktů. Hovory byly tematicky obtížnější, což se odrazilo ve vyšších časových nárocích na konzultanty. Z hlediska témat jsme zaznamenali nárůst psychických potíží o 45 % a potíží v rodinných vztazích o 30 %. V rámci psychických potíží jsme nejčastěji řešili tématiku sebevražedných tendencí a sebepoškozování. Na Rodičovské lince se zvýšil celkový počet kontaktů o 29 %.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Linka bezpečí, největší a nejdéle fungující celostátní krizová linka pro děti a mladistvé, spouští spolu se sítí rádiových stanic Hitrádio kampaň Přání Ježíškovi. 

Cílem kampaně je upozornit na význam Linky bezpečí, na kterou se mohou děti obrátit nepřetržitě 24 hodin denně i o Vánocích a získat finanční prostředky k zajištění nonstop provozu.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Přemýšlivé děti patří k mimořádně ohroženým a potřebují být okolím přijímány s tolerancí a respektem k jejich odlišnosti 

Nadace RSJ a Linka bezpečí upozorňují na jinakost nadaných dětí v chování v hraničních situacích a apelují na pedagogy a rodiče, aby při podezření na život ohrožující krizi neprodleně vyhledali odbornou pomoc. Nadané a mimořádně nadané děti přemýšlí jinak, proto může být těžké rozpoznat, kdy se rozhodují o bytí či nebytí. Bilanční sebevražedné chování nadaných je specifické a nemusí mu předcházet zjevné depresivní stavy. Dospělí by se měli ujistit, že má jejich dítě důvod k žití a že jeho aktuální utrpení není subjektivně nesnesitelné. 
Tisková zpráva ke stažení ZDE.

V loňském roce spustila Linka bezpečí nový projekt pasivního poradenství.

Jeho cílem je nabídnout zajímavou a poutavou formou informace, které pomohou dětem a mladým lidem zorientovat se v náročném tématu nebo problému a najít základní možnosti řešení. Tato forma pomoci je určená i pro děti, které se nedovolají nebo mají obavu se se svým problémem svěřit, případně se s ním setkávají ve svém okolí, u kamarádů, sourozenců atd.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Rodičovská linka slaví 20 let, zájem o její služby neustále roste.

Rodičovská linka, která nabízí krizovou pomoc a rodinné poradenství pro rodiče a ostatní dospělé, kteří jednají v zájmu dítěte, letos slaví 20 let své činnosti. Od dob jejího založení, kdy byl provoz 6 hodin týdně, došlo k výraznému nárůstu zájmu o její služby. V současné době poskytují odborníci Rodičovské linky krizové služby na telefonu 12 hodin denně, k dispozici je i emailová poradna a chat.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Linka bezpečí: Děkujeme za společně zvládnutý rok 2020!

Rok 2020 byl jistě pro mnohé rokem velmi náročným. Jinak tomu nebylo ani na Lince bezpečí. Z důvodu pandemie covidu-19 jsme byli nuceni omezit počet pracovníků na směně, potýkat se s karanténou zaměstnanců nebo sníženým stavem konzultantů z důvodu čerpání ošetřovného kvůli zavřeným školám. Jsem hrdá na to, že i přes veškeré komplikace se nám podařilo udržet nonstop provoz a být tak dětem k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Linka bezpečí: Děti řeší nejčastěji psychické potíže.

Psychické potíže, rodinné vztahy a problémy sexuálního vyzrávání – to jsou témata, která konzultanti Linky bezpečí řešili během roku 2020 nejčastěji. Konkrétně se jednalo o sebevražedné tendence, sebepoškozování, smutek a deprese, psychické potíže a poruchy, týrání. Objevovaly se i dotazy týkající se sexuálních témat, seznamování, vztahů s kamarády, rozchodu partnerů, strachu a problémů v rodinné komunikaci a šikany ve škole.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Linka bezpečí spouští svůj podcast "Na tenké Lince"

Pro všechny, kteří se chtějí o tématech Linky bezpečí a Rodičovské linky dozvědět víc a přitom nechtějí volat, je tu nová příležitost - podcast. Ten je určený převážně rodičům. Pochopitelně ho mohou poslouchat také děti a dospívající, jejich blízcí, přátelé a kamarádi nebo pedagogové.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Linka bezpečí a Rodičovská linka provoz neomezila - řešíme možnosti kapacit
Děti a rodiče, kteří v současné době prožívají strach, nejistotu nebo hledají odpověď na otázku, jak se v krizové situaci zachovat, mají stále možnost využít služeb Linky bezpečí nebo Rodičovské linky. Provoz linek nebyl omezen, i když se řeší možnosti kapacit. Lince bezpečí se podařilo dokonce navýšit chat až na tři chatovací místnosti.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.


Linka bezpečí, největší a nejdéle fungující celostátní krizová linka pro děti a mladistvé do 26 let, se podruhé stala Neziskovkou roku.

V úterý, 14. Ledna 2020 se v prostorách Malostranské besedy konal sedmý ročník ocenění pro české neziskové organizace, který vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Titul Neziskovka roku 2019 obdržely nejlépe vedené organizace ve třech kategoriích (malá, střední, velká). A právě v kategorii velkých neziskových organizací byla vítězem vyhlášena Linka bezpečí
Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Linka bezpečí: Děkujeme za společný rok 2019!

Rok 2019 byl pro Linku bezpečí velmi významným, byl totiž 25. jubilejním rokem od jejího založení. Tento fakt sám o sobě byl skvělou příležitostí pro komunikaci formou kampaně v regionech. Klienti LB jsou z celého území ČR, proto vnímáme důležitost prezentovat naši činnost právě v regionech. Podařilo se nám navštívit kraje Moravskoslezský, Plzeňský, Olomoucký, Jihomoravský, Liberecký a Kraj Vysočina. Představili jsme Linku bezpečí a Rodičovskou linku, čím se naše dvě služby zabývají, jací lidé zde pracují, motivy pro jejich náročnou práci apod. Diskutovali jsme o aktuálních tématech a potvrdili jsme si důležitost vzájemné spolupráce se zástupci OSPOD, metodiky prevence, Policií ČR a s regionálními médii. Díky těmto setkáním jsme si rozšířili síť nových kontaktů a upevnili vnímání Linky bezpečí jako organizace, která zastřešuje první bezpečný, nízkoprahový kontakt komplexní péče o děti v krizových situacích. V neposlední řadě se nám podařilo navázat nová firemní partnerství směřující k podpoře Linky bezpečí. Získané prostředky za uplynulý rok nám umožnily udržet dostupnost Linky bezpečí pro děti sedm dní v týdnu – nonstop a zaměřit se na rozšíření projektů jako například video poradenství.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.


Fórum dárců ocenilo Linku bezpečí. Její kampaň k 25. výročí fungování byla zařazena mezi nejlepší veřejně prospěšné projekty roku

Linka bezpečí získala od Fóra dárců první místo v kategorii Integrovaná kampaň a třetí místo za Veřejně prospěšný spot Haló, potřebuji pomoc!. Ocenění převzal minulý čtvrtek 28. listopadu předseda představenstva Linky bezpečí Radek Dudáš na slavnostním předávání cen v Prague StartUp Market v Praze-Holešovicích. Linka ezpečí uspořádala kampaň u příležitosti 25. výročí svého fungování a zavítala s ní letos do šesti regionů po celé České republice. Cílem kampaně bylo získat finanční prostředky na zvýšení kapacit Linky bezpečí, a umožnit tak dovolat se ideálně všem, kteří její pomoc potřebují. Součástí propracované kampaně byly například konference určené odborné veřejnosti, fotbalové utkání či tramvaj jezdící po Praze v barvách kampaně Linky bezpečí. Pro velký úspěch bude Linka bezpečí v kampani pokračovat i příští rok v dalších regionech.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.


Linka bezpečí spouští video projekt pasivního poradenství

Linka bezpečí, největší a nejdéle fungující celostátní krizová linka pro děti a mladistvé, spouští nový video projekt pasivního poradenství. Cílem je nabídnout dětem zajímavou a poutavou formou informace, které jim mohou pomoci zorientovat se v tématech, která je trápí. Denně se na ni s prosbou o pomoc obrátí až 500 dětí. Téměř tisíc dětí a mladistvých se ale na Linku bezpečí z kapacitních důvodů denně nedovolá.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.


Daruj na Colours of Ostrava vratný kelímek,
a podpoř tak Linku bezpečí


V Praze, 15. 7. 2019Linka bezpečí je největší a nejdéle fungující celostátní krizová linka pro děti a mladistvé do 26 let. Volajícím z celé České republiky je dostupná zdarma, její nepřetržitý provoz zajišťuje na sto odborníků. Jen v loňském roce Linka bezpečí přijala 167 264 volajících. Denně se na ni s prosbou o pomoc obrátí až 500 dětí. Téměř 1000 dětí a mladistvých se ale na Linku bezpečí z kapacitních důvodů denně nedovolá. Darováním vratného festivalového kelímku v hodnotě 20 Kč přispějí návštěvníci na provoz Linky bezpečí. Vratný kelímek lze odevzdat kdykoli během čtyř dnů konání festivalu ve výrazně označeném stanu Linky bezpečí. Ten bude umístěn hned vedle hlavního stanu vratných kelímků. Každý darovaný kelímek znamená 20 Kč na podporu činnosti Linky bezpečí. 
Tisková zpráva ke stažení ZDEPoděkování od Linky bezpečí

V letošním roce je tomu 25 let, kdy byla založena Linka bezpečí.
Na neziskovou organizaci je to opravdu úctyhodný věk, a proto se sluší v začátku jubilejního roku poděkovat. V posledních letech se nám dostává poměrně významné dotační podpory od MPSV, MVČR a MHMP. Velmi si toho vážíme, protože jejich podpora dosahuje 60% našeho rozpočtu a díky tomu se můžeme více soustředit na naše poslání a to je pomoc dětem a dospělým, kteří se ocitnou v situaci, na kterou nemohou být sami. Denně nás naši klienti přesvědčují, jak významnou roli na poli krizové intervence vykonáváme.  
Tisková zpráva ke stažení ZDE

Linka bezpečí spouští kampaň proti šikaně

Praha, 6. listopadu 2017 - Linka bezpečí spouští spolu s Veolií kampaň “Postav se s námi proti šikaně”, která je zaměřená na děti školou povinné, studenty, rodiče a pedagogy. “Šikana představuje celospolečenské téma, jehož závažnost potvrzují i statistiky Linky bezpečí. V roce 2016 bylo přijato 2239 hovorů o šikaně, což je nejvíc za poslední čtyři roky“, uvedl Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí
Tisková zpráva ke stažení ZDE

Počet hovorů na téma „šikana“ se zvyšuje, potvrzuje Linka bezpečí

V posledních letech se zvyšuje počet dětí volajících na Linku bezpečí kvůli šikaně. V roce 2016 to bylo nejvíc hovorů za poslední 4 roky – přijali jsme 2239 hovorů o šikaně. V předchozích letech to bývalo kolem 1400 hovorů ročně. V tomto roce jsme do konce prázdnin přijali více než 1000 hovorů.
Tisková zpráva ke stažení ZDE

Sexuální výchova dnes probíhá pomocí internetu a kamarádů, potvrzuje Linka bezpečí

Praha, 17. srpna 2017 - O prázdninách se na Lince bezpečí pravidelně zvyšuje počet hovorů, které se týkají sexuálního vyzrávání. Více volného času a prázdninové lásky s sebou přinášejí zvědavost, otázky, ale i problémy.
Tisková zpráva ke stažení ZDE

Rodičovská linka rozšiřuje své služby o bezplatný chat

Praha, 28. června 2017 – Rodičovská linka funguje pro rodiče, prarodiče, pedagogy a všechny dospělé se starostí o dítě v České republice již 16 let. Službu dostupnou prostřednictvím telefonu a e-mailu provozuje nezisková organizace Linka bezpečí. Od 1. července budou zkušení psychologové a odborníci dostupní i skrze bezplatný chat.
Tisková zpráva ke stažení ZDE

Vysvědčení může některé děti velmi stresovat, potvrzuje Linka bezpečí

Praha, 27. června 2017 - Poslední červnové dny zaznamenává Linka bezpečí nárůst počtu hovorů na téma vysvědčení. Se svými obavami volají děti již 5 dní před posledním školním dnem. Strach z reakce rodičů převyšuje strach ze špatných známek.
Tisková zpráva ke stažení ZDE

Linka bezpečí vysvětluje příčiny útěků dětí z domova

Praha, 25. května 2017 - 25. květen je věnován Mezinárodnímu dni ztracených dětí. Linka bezpečí i s ní provázaná Rodičovská linka každý rok přijímá telefonáty od dětí, dospívajících i rodičů, kteří řeší útěk z domova. Náročná rodinná situace, strach, útěk před sebou samým nebo nespokojenost v ústavním zařízení, to jsou nejčastější důvody útěků, shodují se odborníci obou tísňových linek.
Tisková zpráva ke stažení ZDE

Linka bezpečí pomáhá řešit šikanu na českých školách

Praha, 28. března 2017 - Linka bezpečí se zapojila do nového projektu pro odhalování šikany na školách s názvem „Nenech to být“. Novému online nástroji, který vyvinuli žáci střední školy, poskytla záštitu sama ministryně školství Kateřina Valachová. S problémem šikany se na Linku bezpečí obrací stále více a více dětí a mladých lidí. V loňském roce počet dosáhl 2 076 hovorů.
Tisková zpráva ke stažení ZDE

Novou ředitelkou Linky bezpečí se stala Soňa Petrášková

Praha, 12. ledna 2017 – Vedení Linky bezpečí, nejdéle fungující dětské krizové linky v České republice, se od nového roku ujala Soňa Petrášková. Střídá svoji předchůdkyni Ivanu Šatrovou, která se funkci ředitelky věnovala bezmála 3 roky. Linku bezpečí tak čekají změny ve strategii individuálního a firemního dárcovství.
Tisková zpráva ke stažení ZDE

Sedm rad od dětí, jak být šťastný

Hledáte do nového roku recept na štěstí? Zeptejte se dětí! Mají totiž hned jasno. Linka bezpečí si nechala poradit od 500 malých hlaviček, jak být šťastný. Jednoduchost a hloubka jejich odpovědí vás překvapí.
Tisková zpráva ke stažení ZDE

Linka bezpečí zkvalitní své služby díky mimořádnému daru 144 444 Kč

Praha, 6. prosince - Mikulášská nadílka čekala i na Linku bezpečí, nejdéle fungující dětskou krizovou linku v České republice. Mimořádný finanční dar v hodnotě 144 444 Kč se rozhodla na pomoc dětem věnovat firma BENEŠ a LÁT a.s., společnost vyrábějící tradiční české stavebnice SEVA, SEKO, BLOK, DISCO, ale i unikátní modely MontiSystem – to vše pod zastřešující značkou VISTA.
Tisková zpráva ke stažení ZDE

Denně zazvoní na Lince bezpečí telefon 500krát. Děti hledají štěstí.

Praha, 30. listopadu 2016 - Linka bezpečí odstartovala podzimní kampaň, ve které se zabývá tím, co je to štěstí. Odpovědi nehledá ve studiích, ale přímo u dětí. Jednoduchost a vtip dětských reakcí odzbrojí leckterého dospělého, který u otázky, jak být šťastný, váhá. Linka bezpečí věří v moudrost dětí, kterou rozvíjí už 22 let nonstop, anonymně a zdarma.
Tisková zpráva ke stažení ZDE

Začátek školního roku představuje pro děti stres, telefonátů na Linku bezpečí na konci prázdnin přibývá

Konec prázdnin a začátek nového školního roku pro některé děti představuje stres, ať už jde o strach z nového kolektivu, nedobré vztahy s učiteli či hrozbu v podobě šikany. Děti se na Linku bezpečí obracejí ještě před začátkem školy a svěřují se se svými obavami, zejména pokud jim bylo v průběhu loňského školního roku ve škole ubližováno, vyplývá ze statistik Linky bezpečí.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Být gay je na Lince bezpečí „oukej“ 
 
Každý den jedno až dvě děti a mladí lidé volají na Linku bezpečí s otázkami týkajícími se homosexuality. Tento týden v Praze již po šesté začíná festival Prague Pride, v médiích se častěji objevují LGBT témata a děti tak dostávají více impulzů, aby o své sexuální orientaci přemýšlely a vyhledaly pomoc. Setkávají se s homofobními reakcemi a šikanou, klíčový je pro ně,,coming out“. 

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Létu na Lince bezpečí vládne sex 

Každý 4. hovor, který o prázdninách konzultanti Linky bezpečí přijmou, se týká sexuálních témat. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o 50%. Dětem a mladistvým chybí odpovědi na základní otázky. Nedostatečná sexuální výchova přitom přispívá k rizikovému chování. Linka bezpečí proto přichází na sociálních sítích s letní osvětou.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Dárkyně podpořila Linku bezpečí a vyhrála soukromé vystoupení skupiny MANDRAGE

Akustický koncert v obývacím pokoji odehrála skupina MANDRAGE vylosované dárkyni, která podpořila Linku bezpečí v rámci kampaně Vlídné slovo. Soukromé vystoupení Mandrage věnovala výherkyně své mamince a babičce za to, že při ní stojí v důležitých životních okamžicích. Právě tímto koncertem vyvrcholila kampaň, kterou Linka bezpečí spustila na konci loňského roku, a jejímž cílem bylo upozornit na důležitost vlídných slov, jimiž Linka bezpečí pomáhá dětem v obtížných situacích.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Vysvědčení je „známkou“ spolupráce mezi rodiči, dětmi a učiteli

S koncem školního roku se zvyšuje počet hovorů, kdy se děti na Linku bezpečí obracejí ze strachu z vysvědčení a reakce rodičů.  Nutné je však pátrat po příčinách špatných známek a vysvědčení brát jako výsledek nejen dítěte, ale i rodiče a učitele.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Barevné šílenství vyneslo Lince bezpečí 700 000 Kč

22. 5. 2016 – Včera se v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice uskutečnil v pořadí třetí a zároveň finální letošní běh Barvám Neutečeš. Běhu se za krásného slunečného počasí zúčastnilo rekordních více než 5500 účastníků. Obrovský úspěch měl charitativní přesah celé akce - v rámci běhů se podařilo získat neuvěřitelných 700 tisíc korun na Linku bezpečí. Nyní se Barvám Neutečeš přesouvá k našim sousedům na Slovensko, kde se první společný barevný výhoz uskuteční 28. 5. v Košicích.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

160 000 korun věnovala Lince bezpečí v rámci Prague International Marathon Nadace O2

Pět set korun za každého finálového juniorského běžce. Tak zněla konečná nabídka Nadace O2. Těch se nakonec do finále Juniorského maratonu 2016, který je součástí PIM, probojovalo 320 v rámci dvaatřiceti domácích i zahraničních týmů. Šek na částku 160 tisíc korun byl Lince bezpečí slavnostně předán v rámci Prague International Marathon.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Závažná témata děti stále častěji řeší přes online kanály, ukázaly statistiky Linky bezpečí

V roce 2015 přijala Linka bezpečí celkem 158 573 telefonátů dětí, které hledaly pomoc při řešení problémů. To je průměrně 430 hovorů denně. Nejčastěji děti volají v odpoledních hodinách. Se závažnými tématy jako je zneužívání, týrání či sebevražedné tendence však děti Linku bezpečí stále častěji kontaktují prostřednictvím online kanálů – emailem a přes chat. Jejich podíl se oproti loňskému roku téměř zdvojnásobil.

Tisková zpráva ke stažení ZDE.
Statistiky Linky bezpečí ke stažení ZDE

Glosa Linky bezpečí: Jak může šikana na škole zajít tak daleko?

Medializace nedávného brutálního případu šikany učitelky nám připomněla, že ne všichni si dokážou představit, jak se stane, že situace zajde až tak daleko. Šikana ve skupinách, třídách, školách nevzniká totiž ze dne na den. Má svá stádia a své zákonitosti. Od prvotního vylučování člena skupiny, přes vytvoření silného jádra agresorů a stanovení pokřivených norem ve skupině, až po totalitní vládu šikanujících, kdy oběť nemá šanci se nijak bránit. Ve vyšších stádiích se ztrácí přirozená odvaha postavit se agresorům, říci jiný názor, upozornit na nepravosti. I „slušní žáci“ začínají být paralyzovaní, přebírají normy, které nastavují agresoři, považují situaci za přirozenou. Strach, aby se agrese neobrátila proti nim, mlčící většinu brzdí v tom, aby cokoliv udělala a zastavila šikanu. Mlčení je ale v takovém případě bráno jako souhlas s tím, co se děje. Klíčový musí být nekompromisní postoj vedení školy, které musí pravidelně mapovat riziková místa, mít nastavenou otevřenou komunikaci mezi učiteli i žáky, jasně daná pravidla a hlavně se nebát přiznat pochybení a především je otevřeně řešit. Přáli bychom všem, aby se ve všech skupinách a kolektivech objevili lidé, kteří se odváží vyjádřit svůj nesouhlas. Stejně jako to udělalo pár studentů na Střední průmyslové škole v pražských Malešicích. Děkujeme za odvahu!
 
Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí
Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky

Strach ze špatného vysvědčení pomalu mizí, ukazují statistiky Linky bezpečí

Že tzv. „špatné“ vysvědčení už není pro děti a jejich rodiče takovým problémem, jako pro předcházející generace rodin, ukazují statistiky Linky bezpečí. Zatímco ještě před pěti lety představoval podíl telefonátů s tématem strachu z reakce rodičů 20 % ze všech hovorů o škole, dnes je to o pět procent méně.

„Děti, které se kvůli známkám na Linku bezpečí obrátí, často trápí strach z toho, jak budou rodiče reagovat. Někdy je to strach na základě předchozích špatných zkušeností s křikem nebo přímo tělesnými tresty, jindy jsou obavy dítěte spíš neopodstatněné, ale i tak může panikařit, volí zkratkovité řešení a přemýšlí nad útěkem,“ vysvětluje Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí, který varuje před neuváženými výroky typu „Se špatnými známkami ani domů nechoď“.

Tisková zpráva ke stažení ZDE
 
Vyjádření Linky bezpečí k tzv. norským kauzám

Linka bezpečí je opakovaně dotazována médii na poskytnutí stanoviska a odborného vyjádření k tzv. norským kauzám. Linka bezpečí je vždy na straně nejlepšího zájmu dítěte a v daných kauzách držíme palce dětem, aby situace, ve které se ocitly, dopadla pro ně co nejlépe. Vzhledem k tomu, že nemáme přístup ke kompletnímu spisu (materiálům) k těmto případům, nemůžeme vydávat žádné další stanovisko. Spíše upozorňujeme na riziko rychlých soudů a zavádějících tvrzení z důvodu nedostatku informací nebo informací pouze částečných a vytržených z kontextu. Ke spisům tohoto charakteru mají dle zákona (českého práva) přístup pouze účastníci řízení. V praxi českých orgánů sociálně právní ochrany dětí je dokonce možné vést i část dokumentace s osobními materiály, do kterých mohou mít přístup pouze vybraní účastníci řízení. Na prvním místě bychom proto měli ctít anonymitu dětí právě z důvodu jejich maximální ochrany a prevence případného zatěžování způsobené mediálním tlakem. 
 
Ivana Šatrová, ředitelka Linky bezpečí
Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí


Linka bezpečí a kapela MANDRAGE vyzývají veřejnost k šíření vlídných slov

Kolik stojí vlídné slovo a jak důležitou roli hraje nejen v životech dětí, ukazuje nová kampaň Linky bezpečí. Za cíl si klade oslovit širokou veřejnost k podpoře svých aktivit. Dětem v nouzi pomáhá již více než 20 let. Asi největším lákadlem je možnost získat za odeslanou dárcovskou SMS exkluzivní soukromé vystoupení populární skupiny MANDRAGE. Vybraný dárce může získané vystoupení věnovat třeba jako dárek někomu blízkému za to, že mu naslouchá a dokáže vždy pomoci stejně jako Linka bezpečí dětem.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Odborníci i veřejnost se shodli: Neziskovkou roku je Linka bezpečí

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 3. listopadu na půdě Senátu PČR vítěze ocenění Neziskovka roku 2015. V prestižní soutěži, do které se přihlásilo celkem 115 organizací z celé České republiky, zvítězila v boji o titul Neziskovka roku 2015 v kategorii velkých organizací Linka bezpečí, která zároveň získala i největší počet hlasů v kategorii Cena veřejnosti.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Zaměstnanci O2 vyběhali pro Linku bezpečí 87 760 Kč

Celý srpen běhalo 59 zaměstnanců společnosti O2 pro Linku bezpečí. Zapálení běžci uběhli 4 388 kilometrů a Lince tak vyběhali 87 760 korun. Běhu pro dobrou věc se zúčastnili nejen ostřílení běžci, z nichž někteří se díky výzvě zlepšili ve svém osobním limitu, ale i ti, kteří běhat teprve začali. Nejaktivnější běžec za 31 dnů uběhl pro Linku celých 301 kilometrů. Společně se svými 58 soupeři při běhu spálil 349 000 kalorií. 

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Jak úspěšně zvládnout začátek školní docházky?
Přečtěte si tipy Linky bezpečí a Rodičovské linky!


Nástup dítěte do první třídy základní školy přináší zásadní změny nejen v životě dítěte, ale klade zvýšené nároky také na rodiče. Pochopení osobnosti dítěte a jeho individuálních potřeb v daném věku je klíčové pro zvládnutí změn a případných problémů, které se k tomuto období váží. Nabízíme proto několik rad, jak prvňáčkovi i rodičům začátek školy co nejvíce ulehčit…

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Každý 4. prázdninový hovor na Lince bezpečí kvůli sexu
aneb Zeptej se mě na cokoliv, já ti odpovím
… 


Sexuální témata, obavy z otěhotnění a otázky spojené se sexuálním vyzráváním jsou tím nejčastějším, s čím se děti a mladí lidé obrací na konzultanty Linky bezpečí během prázdnin. Otázkám týkajícím se sexuality a sexuálního zrání je v tomto období věnován každý 4. hovor. Nedostatečná sexuální výchova v rodinách a neznalost odpovědí na základní otázky, které jsou se sexualitou spojeny, mohou být pro děti rizikové.  

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Děti se více bojí reakce rodičů než samotného vysvědčení

S příchodem konce školního roku se opět zvyšuje počet telefonátů, ve kterých se děti a mladí obávají reakce rodičů na vysvědčení. Strach z jejich nepřiměřené reakce na špatné známky představuje pro děti často větší stres než vysvědčení samotné.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Benefiční tramvajová Linka bezpečí vzbudila velký zájem Liberečanů, kteří na provoz Linky přispěli přes 60 tisíc korun

Celý květen jezdila v Liberci benefiční tramvajová Linka bezpečí, která měla za cíl upozornit na její fungování, na témata, s nimiž konzultanti dětem v krizi pomáhají, ale také na nezbytnost finanční podpory od široké veřejnosti. A právě to vzali Liberečané za své. Prostřednictvím bezkontaktních platebních terminálů umístěných v tramvaji a na speciální zastávce, příspěvků do Linkové kasičky a darů od lokálních firem, přispěli na konto Linky bezpečí přes 60 tisíc korun. 

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Nejčastěji dětem ubližují jejich rodiče, ukázal výzkum e-mailových dotazů Linky bezpečí

V těchto dnech byl na Lince bezpečí ukončen výzkum v rámci mezinárodního projektu „Pomoc dětem v krizi“, jehož cílem bylo detailněji zjistit, s jakými tématy se děti v roce 2014 obracely prostřednictvím e-mailu na vybrané evropské dětské linky důvěry. Zjištěná data z E-mailové poradny Linky bezpečí ukázala, že pokud je dětem ubližováno, děje se tak nejčastěji jejich vlastními rodiči nebo vrstevníky. Ze strany rodičů děti nejvíce trpí psychickým a fyzickým týráním.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Skupina MANDRAGE roztančila Liberec a odstartovala benefiční tramvajovou Linku bezpečí

Vystoupení skupiny Mandrage bylo zlatým hřebem včerejšího slavnostního zahájení benefiční tramvajové Linky bezpečí, která bude po celý květen jezdit v centru Liberce. Na terminálu Fügnerova se sešly desítky lidí, aby se seznámily s činností Linky bezpečí, možnostmi přispět na její fungování, a samozřejmě také za zábavou, kterou vedle Mandrage obstarala i skupina Tam Tam Batucada.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Celý květen bude v Liberci jezdit speciální benefiční tramvaj Linky bezpečí 

Pojeďte v tom s námi! S touto výzvou se bude Linka bezpečí obracet v květnu k Liberečanům. Od 5. května bude po celý měsíc jezdit ulicemi centra Liberce mimořádná tramvajová linka v barvách Linky bezpečí, aby netradiční formou seznámila cestující se službami této celostátní krizové linky pro děti a zároveň je motivovala k její podpoře. Díky bezkontaktním platebním terminálům od Ery bude moci veřejnost Lince bezpečí přispět nejen přímo v  tramvaji, ale také na speciálně upravené zastávce Fügnerova. Slavnostní zahájení kampaně „Pojeďte v tom s námi“ se uskuteční 5. května od 16 hodin na terminálu Fügnerova za účasti patronů Linky bezpečí - skupiny MANDRAGE.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Jakou cenu má staré sluchátko? Šťastnější dětský osud!

14. 4. 2015-Dnes odstartovala první veřejná sbírka pomalovaných sluchátek ve prospěch Linky bezpečí. Sluchátka, jako symbol Linky bezpečí, budou následně vydražena v pražském Výtvarném atelieru Malování kreslení, výtěžek bude věnován Lince bezpečí, nejstarší krizové lince pro děti. Sluchátka pro dobrou věc pomalují i známé osobnosti a umělci.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Linka bezpečí navyšuje počet konzultantů v nejvytíženějších hodinách, pomůže tak většímu počtu dětí

Od dubna 2015 bude v  odpoledních hodinách, kdy na Linku bezpečí volá nejvíce dětí, k dispozici až 7 konzultantů oproti stávajícím pěti. Zároveň Linka bezpečí rozšíří službu chatu, o kterou je ze strany dětí stále větší zájem. Posilování služeb je přímou reakcí na pozitivní obrat finanční situace Linky bezpečí, která se vloni ocitla ve finanční tísni, a tak hrozilo radikální omezení jejích služeb. Díky podpoře stávajících a nových partnerů a také široké veřejnosti se situaci podařilo zvrátit. 

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Nový spot Linky bezpečí pro děti aneb Hlavně jasně a hravě

Linka bezpečí má nový spot určený přímo pro děti. Spot, který vznikl za podpory Evropské unie a jejího operačního grantu Daphne 2014, jasnou a hravou formou představuje služby Linky bezpečí. Video s prvky animace ve zkratce dětem přibližuje, jak Linka bezpečí funguje a co je při volání na Linku bezpečí „čeká“. 

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Dítě - oběť nebo pachatel sextingu?

Posílá vaše neplnoleté dítě lechtivé fotky svému partnerovi? Chce po něm, aby mu své intimní fotky poslal? Ano? Pak se může stát nejen obětí trestného činu, ale i jeho pachatelem.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Strach dětí z reakce rodičů na vysvědčení může vést až k útěkům z domova Vždy je nutné pátrat po hlubších příčinách strachu dítěte

V období kolem vysvědčení přibývá na Lince bezpečí hovorů na téma školních problémů. Výrazně se zvyšují zejména hovory týkající se vysvědčení a strachu z nepřiměřené reakce rodičů na známky. Obava z přísných trestů může vést v extrémních případech až k útěkům z domova. Zde je vždy nutné pátrat po hlubších příčinách strachu dítěte.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Dětem se smutky a trápení nevyhnuly ani o letošních Vánocích

Hovory dětí na Linku bezpečí i v období letošních Vánoc ukazují, že dětem se smutky a trápení nevyhýbají ani v tyto dny, které by se měly nést v atmosféře pohody a klidu. A přestože o vánočních svátcích volá z celého roku na Linku bezpečí nejméně dětí, jejich problémy jsou bohužel o to závažnější.

Tisková zpráva ke stažení ZDE
Garf ke stažení ZDE.

Díky evropskému projektu a Lince bezpečí se mohly děti zapojit do rozvoje krizových linek

Letošním rokem končí evropský projekt „Posilování práv dětí v evropské společnosti prostřednictvím dětských linek bezpečí“, který iniciovala bulharská nadace Animus Association Foundation. Projekt byl určen dětem ze střední a východní Evropy a jeho cílem bylo pomoci bulharským, rumunským, polským, českým a slovenským dětem, aby byl jejich hlas „vyslyšen“. Svými názory i svým aktivním zapojením mohly děti díky tomuto projektu přímo ovlivnit činnost a další rozvoj dětských linek ve vybraných zemích. Do dvouletého projektu Evropské unie se zapojila také Linka bezpečí.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Kyberšikana a kyberstalking jsou nejčastější témata, která děti v souvislosti s internetem na Lince bezpečí řeší

Česká televize včera odvysílala poslední premiérový díl cyklu Nevinné lži, který upozornil na nebezpečí hrozící dětem na internetu, riziko zneužívání virtuálního prostoru a dětí, které se v něm pohybují. Také ze statistik Linky bezpečí vyplývá, že tomuto tématu musí být věnována větší pozornost. V souvislosti s internetem děti řeší zejména obavy z kyberšikany a kyberstalkingu.

Tisková zpráva ke stažení ZDE


Linka bezpečí spouští kampaň „Díky“

Linka bezpečí odstartuje v pondělí 27. října televizním spotem v České televizi kampaň, kterou míří na individuální dárce a zároveň připomíná 20 let své existence. Kampaň pro Linku bezpečí připravila reklamní agentura Konektor.

Tisková zpráva ke stažení ZDE


Adopcí telefonní budky podpoří Češi Linku bezpečí
 
Nadace O2 nabízí široké veřejnosti od 24. října do 17. listopadu možnost adoptovat si telefonní budku. Za 500 Kč, které směřují v plné výši na podporu Linky bezpečí, mohou lidé na reklamní plochu konkrétní budky umístit vlastní sdělení v délce 60 znaků. To je možné nahrát na www.nadaceo2.cz/adopcebudek, na vybrané budce pak bude vzkaz k vidění celý prosinec. LB-adopce-budek.jpg  

Tisková zpráva ke stažení ZDE


Komiksy známých českých výtvarníků pomohou řešit problémy dětí
 
V rámci letošního ročníku Designbloku 2014 se uskutečnila benefiční aukce komiksů s tématy, které se na Lince bezpečí denně řeší, a které zpracovali významní čeští umělci, jako například Vladimir 518, jehož komiks se vydražil za nejvyšší částku. Netradiční umělecké zachycení dětských příběhů sklidilo mezi návštěvníky Designbloku mimořádný zájem a navazující benefiční dražba přinesla Lince bezpečí 10 000 Kč. Za tyto prostředky mohou konzultanti Linky bezpečí přijmout 128 dětských hovorů, které tak mohou mít šťastnější konce.  

Tisková zpráva ke stažení ZDE


S koncem prázdnin přibývá na Lince bezpečí hovorů na téma školní šikany

Šikana ve škole je nejčastější „školní téma“, které děti v souvislosti s blížícím se koncem prázdnin na Lince bezpečí, jediné celostátní bezplatné krizové lince pro děti, řeší. Podle statistik se s určitou formou šikany na škole setká přes 40 % dětí. Z hovorů na Linku bezpečí je patrné, že je téma šikany spojeno právě se školním prostředím.

Tisková zpráva ke stažení ZDE


Tisíce dětských příběhů má každoročně šťastný konec díky Lince bezpečí

8. 7. 2014 - Linka bezpečí, neziskový partner 49. ročníku MFF KV, představila na své tiskové konferenci v rámci festivalového Dne pro neziskovku 12 známých osobností, které se staly patrony 12 smutných dětských příběhů se šťastným koncem. Tento festivalový projekt Linky přibližuje nejčastější těžké dětské životní situace, se kterými se konzultanti Linky bezpečí při telefonních rozhovorech s dětmi setkávají. Denně se na Linku dovolá až 650 dětí, kterým na telefonu, e-mailu i chatu pomáhá téměř 100 konzultantů v nepřetržitém provozu.

Tisková zpráva ke stažení ZDE


Linku bezpečí letos můžete podpořit v Karlových Varech

30. 4. 2014 - Sdružení Linka bezpečí poskytuje služby telefonické krizové intervence dětem v České republice letos již dvacátým rokem. I díky tomuto významnému výročí se stala letošním oficiálním neziskovým partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Linka bezpečí poskytuje pomoc dětem a dospívajícím v tíživých životních situacích. Návštěvníci i partneři filmového festivalu tak budou moci Linku bezpečí bezprostředně podpořit, seznámit se s její činností, vyzkoušet si práci konzultanta nebo se zastavit třeba jen na kávu v kavárně Happyend či si užít benefiční koncert.

Tisková zpráva ke stažení ZDE