Uplatnění darů v daních

Stali jste se dárcem a finančně podporujete Linku bezpečí? Velmi Vám za toto rozhodnutí děkujeme. Neopomeňte si dle Zákona o daních z příjmu (č. 586/1992 Sb.) a souvisejících předpisů díky daru snížit základ daně. Postačí Vám k tomu potvrzení, které Vám rádi poskytneme.


Fyzická osoba:

  1. Můžete si v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění (dar), pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období.
  2. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně (pro roky 2020 a 2021 maximálně 30 % základu daně – zvýšeno dočasně novelou zákona o daních z příjmů č. 39/2021 Sb.).
  3. Potvrzení naleznete ve svém profilu, který je Vám po zadání daru přes naši darovací stránku vytvořen. Odkaz naleznete v e-mailu po zadání daru. Také Vám potvrzení pošleme na Vaši e-mailovou adresu v lednu po ukončení roku. Popřípadě kontaktujte Hynka Harvánka h.harvanek@linkabezpeci.cz.
     

Právnická osoba:

  1. Pokud hodnota bezúplatného plnění (daru) poskytnutá právnickou osobou činí alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého již o položky odčitatelné od základu daně (daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání). Pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, lze odečíst vždy nejvýše 30 % sníženého základu daně. Poté se opět hranice vrátí na původních 10 %.
  2. Potvrzením je většinou darovací smlouva, kterou Vám rádi poskytneme.Nebo kontaktujte Karinu Holadovou k.holadova@linkabezpeci.cz.