Co o nás říkají naši partneři?


Nadace O2   „Nadace O2 již od roku 2002 podporuje rozvoj a ochranu komunit, ve kterých naše děti a dospívající vyrůstají. Je nám velkou ctí, že na realizaci projektu Linka bezpečí můžeme spolupracovat již od samého začátku a díky technologiím tak pomoci vytvořit bezpečné prostředí pro děti a rodiny, které se ocitly v nelehké životní situaci.,“ říká Hany Farghali, předseda správní rady Nadace O2 a ředitel korporátní komunikace O2.

CSOB_c.png
 
 
„Uplatňování principů společenské odpovědnosti je pro ČSOB nedílnou součástí její firemní DNA. Proto jsme velmi rádi, že můžeme být generálním partnerem právě Linky bezpečí, která pro nás představuje tradiční, profesionální a důvěryhodnou společnost s dlouhou historií, tedy partnera, kterému budeme rádi nablízku a jeho klientům ku pomoci,“ říká Jitka Švejcarová, specialistka společenské odpovědnosti skupiny ČSOB.


 

„Jsme rádi, že můžeme uplatnit naše zkušenosti při právní asistenci Lince bezpečí, z.s. a tím se podílet na pomoci dětem v krizových situacích.  Profese advokáta není často spojována se soucitem a porozuměním, tím spíš je pro nás důležité, že touto cestou máme možnost tyto pocity zprostředkovaně projevit. Doufáme že naše práce je pro Linku bezpečí, z.s. přínosem,  pro tým naší kanceláře je radostí," říká JUDr. Barbora Simon Dunovská, managing partnerka advokátní kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.


ahasware.png  

WARDENS poskytuje Lince bezpečí zcela zdarma finanční a ekonomické poradenství a podílí se také na tvorbě koncepcí a strategií. “S Linkou bezpečí jsem spjat již od roku 2013, prošel jsem s ní kus cesty od období finančních potíží až po následnou stabilizaci a rozvoj organizace. Jako otec tří dětí si uvědomuji nezbytnost pomoci dětem, které prožívají jakékoliv potíže a jsem rád, že WARDENS může být její součástí.“ říká Radek Dudáš, řídící partner WARDENS GROUP a letitý předseda představenstva Linky bezpečí.ahasware.png
 

"Nejdůležitějšími vlastnostmi, kterými se lidská společnost vyznačuje jsou: solidarita, obětavost, laskavost, soucit se starými, nemocnými, slabými a s dětmi. Když jsme se v AHASWARE zamýšleli nad tím, koho a jakým způsobem podpořit, byla právě tato kritéria tím, co určovalo náš výběr. Linka bezpečí je spolek, který svou obětavou a namáhavou prací pomáhá těm nejpotřebnějším – dětem, a tak plně naplňuje hodnoty, které chceme podporovat a rozvíjet. Jsme hrdí na to, že od roku 2003 můžeme být partnery tak potřebné organizace, jakou Linka bezpečí je,"  říká Martin Pavlíček, ředitel společnosti AHASWARE.Sprinx-Doers-Logo.png
  „Každý den stojí za to se usmát. A pokud ne, je potřeba to změnit! Sprinx Systems se dlouhodobě snaží být společensky odpovědnou firmou, která není lhostejná k lidem ani prostředí kolem ní. Proto nás velice těší, že můžeme přispívat také dětem a mladým lidem ve spoluprací s Linkou bezpečí, která jim pomáhá nejen v obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech,“ říká Jiří Čáp, ředitel společnosti Sprinx Systems.


pwc-logo-EB9FE5DB8C-seeklogo-com.png
  Uvědomujeme si, že současná situace je náročná po všech stránkách nejen pro nás dospělé, ale také i pro děti a dospívající. Možnost obrátit se na Linku bezpečí tedy představuje pro její mladé klienty další pevný bod při řešení jejich problémů a trápení. Proto jsme velmi rádi jejím partnerem a podporovatelem,“ říká Mgr. František Cink, Sales representative ve společnosti Zdravotnická skupina EUC.


pwc-logo-EB9FE5DB8C-seeklogo-com.png
  „Náš závazek vůči trvale udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti je neodmyslitelnou součástí firemní politiky a kultury. S Linkou bezpečí spolupracujeme dlouhodobě a vážíme si toho, jakým způsobem každodenně pomáhá dětem při řešení jejich starostí a problémů. Spolupráce s Linkou je pro nás zárukou, že i naše pomoc je vynaložena účelně a efektivně. A stovky příběhů dětí, kterým Linka poskytla krizovou pomoc či dokonce změnila život, jsou toho živým důkazem.“ říká Milan Prokopius, řídící partner Mazars v České republice.