Ke stažení

Výroční zprávy     Publikace     Časopisy     Letáky    Ostatní

Výroční zpráva za rok 2021

Naše statistiky dlouhodobě ukazují, že s námi klienti na telefonu (hlavní služba LB) nejčastěji řeší psychické potíže. Jinak tomu nebylo ani v r. 2021, kdy došlo k meziročnímu nárůstu o 45 %. V rámci nich se nejvíce objevovalo téma sebevražedných myšlenek a sebepoškozování, dále smutky a úzkosti. Druhou nejčetnější oblastí byly rodinné vztahy, které oproti r. 2020 vzrostly o 30 %. Na třetí pozici byla osobní témata, která meziročně vzrostla o 21 %. Děti s námi probíraly např. zdravotní potíže a dilemata při rozhodování. Až na čtvrté místo svou četností klesly oproti dřívějším letům hovory týkající se sexuálního vyzrávání. 
 
O to více si vážíme finanční podpory od našich dárců, firem, generálních partnerů, obcí a nadací. Bez nich by zajištění nonstop provozu služeb pro děti a mladistvé nebylo možné.

Výroční zpráva ke stažení ZDE
--------------------------------------------
 

Výroční zpráva za rok 2020

Rok 2020 byl jistě pro mnohé rokem velmi náročným. Jinak tomu nebylo ani na Lince bezpečí. Z důvodu pandemie COVIDU-19 jsme byli nuceni omezit počet pracovníků na směně, potýkat se s karanténou zaměstnanců nebo sníženým stavem konzultantů z důvodu čerpání ošetřovného kvůli zavřeným školám a školkám. I přes veškeré komplikace se nám podařilo udržet nonstop provoz, a být tak dětem k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Díky tomu jsme odbavili 123 642 kontaktů s dětmi.

Výroční zpráva ke stažení ZDE
--------------------------------------------


Výroční zpráva za rok 2019

Uplynulý rok byl pro Linku bezpečí významným a to především tím, že oslavila 25 let své činnosti. Za tu dobu se Linka bezpečí vyprofilovala ve velmi kvalitní a dostupnou službu pro děti a mladistvé, kteří se ocitnou v náročné životní situaci nebo řeší každodenní starosti a problémy. Velký podíl na udržení nonstop provozu mají naši partneři a podporovatelé.

Rok 2019 jsme zaznamenali 139 995 telefonických kontaktů. Nárůst zaznamenává e-mailová a chat poradna. Konkrétně se jedná o 5 588 dotazů. Podporu celé rodině nadále doplňujeme Rodičovskou linkou, které přijala 1 715 kontaktů. Naši lektoři v rámci projektu Linka bezpečí ve vaší třídě i v roce 2019 navštívili děti na základních a nově středních školách. Přidali jsme nový prvek jak dětem pomoci a to formou pasivního/video poradenství. To je především zaměřeno na širší edukaci a pomoc dětemi, které nezavolají, a přesto potřebují pomoc. Detailní informace naleznete v odkazu níže.
 
Výroční zpráva ke stažení ZDE
--------------------------------------------


Výroční zpráva za rok 2018

 Rok 2018 byl pro Linku bezpečí zcela zásadní a troufneme si jej označit za zlomový. Po letech rozvoje technického zázemí a zřízení nového komunikačního kanálu (on-line chatu) jsme se velmi intenzivně začali zabývat kapacitou Linky bezpečí ve všech směrech − telefon, chat a e-mail. V současné době se na Linku bezpečí dovolá 500 dětí, ale tisíc jich bohužel neodbavíme. Důvodem pro tuto statistiku je limit v našich kapacitách.

A právě zde vidíme velkou příležitost pro změnu k lepšímu. Naší ambicí, kterou jsme si v roce 2018 společně s celým týmem představenstva, dozorčí rady, vedením Linky bezpečí i s kolegy zajišťujícími poradenství a provoz jednotlivých služeb předsevzali, je zdvojnásobení počtu klientů, kteří se k nám úspěšně dovolají v následujících třech letech.

Výroční zpráva ke stažení ZDE
--------------------------------------------


Výroční zpráva za rok 2017

Vážení podporovatelé a fanoušci Linky bezpečí, předkládáme vám další vydání výroční zprávy této organizace. Rok 2017 byl pro Linku bezpečí plný změn a nových příležitostí. Uvnitř výroční zprávy se dočtete nejen o potřebnosti Linky bezpečí, kterou dokládají statistická čísla, ale také o úspěšném spuštění blogu, který má vysokou návštěvnost, o potřebné modernizaci programového vybavení Linky bezpečí, nebo o naprosto jedinečném projektu individuálního dárcovství, který se v blízké budoucnosti stane dalším pilířem financování. Nic z toho by se ale nepodařilo bez vás. Děkujeme.

Výroční zpráva ke stažení ZDE.
--------------------------------------------


Výroční zpráva za rok 2016

Rok 2016 svými přibližně 500 hovory denně potvrdil, jak důležité a jedinečné služby Linky bezpečí a Rodičovské linky jsou. V uplynulém roce přijali naši konzultanti celkem 180 027 hovorů, které se týkaly nejen obtížných životních situací, ale i každodenních starostí a problémů. Potvrzením, že se nám pomoc dětem daří, je více než 50 přijatých děkovných vzkazů od dětí, ať už zpětným zavoláním, e-mailem nebo na chatu.
 
Výroční zpráva ke stažení ZDE.

--------------------------------------------
 

Výroční zpráva za rok 2015

Vážení příznivci a podporovatelé Linky bezpečí, 
 
V roce 2015 se nám podařilo získat za naši práci prestižní ocenění Neziskovka roku 2015. Toto nezávislé uznání ze strany odborných hodnotitelů Nadace rozvoje občanské společnosti pro nás znamená obrovskou radost a zároveň závazek do budoucna. Chceme se i nadále učit a zvyšovat naši efektivitu, abychom mohli pomáhat stále většímu počtu dětí a mladých lidí.
 
Našimi nejčastějšími klienty jsou děti ve věku 13 – 17 let, kterých je nyní dle demografického vývoje nejméně za posledních dvacet let. V příštích třech letech nás čeká prudký nárůst klientů, dětí narozených z tzv. baby boomu. Linka bezpečí musí být na tento vývoj připravena. Tyto děti budou naplno využívat online technologie a právem budou tyto služby v plné míře očekávat od Linky bezpečí. I proto bude naší nejbližší prioritou technologická modernizace a zejména výrazné rozšíření našich online služeb – chatu a emailové poradny. To vše bychom nedokázali bez Vás – našich dlouhodobých partnerů, dárců, členů a příznivců. Zvláštní poděkování patří našim konzultantům, kteří nepřetržitě 24 hodin denně 365 dnů v roce naslouchají s pochopením tisícům dětských hlasů připraveni jim okamžitě pomoci.

Výroční zpráva ke stažení ZDE.
--------------------------------------------


Výroční zpráva za rok 2014

Vážení a milí přátelé Linky bezpečí,

V roce 2014 Linka bezpečí oslavila již 20 let své existence. Za tu dobu přijali konzultanti Linky bezpečí více jak 10 milionů hovorů a nasbírali přes 11 tisíc děkovných vzkazů od dětí. Rok 2014 však nebyl vůbec jednoduchý. Linka si prošla finanční krizí, ale díky pomoci našich partnerů a dárců se podařilo situaci zvrátit. Do roku 2015 vstoupila Linka optimisticky a my věříme, že s vaší pomocí zde bude Linka bezpečí pro děti vždy k dispozici.

Výroční zpráva ke stažení ZDE.
--------------------------------------------


Výroční zpráva za rok 2013

Vážení a milí přátelé Linky bezpečí,

jako každý rok jsme pro Vás i letos připravili výroční zprávu za uplynulý rok. Výroční zprava se Vám dostává do rukou již v polovině roku 2014, který je pro Linku bezpečí v mnoha ohledech zásadní. V tomto roce završuje Linka bezpečí 20 let své existence, za tuto dobu přijala na 10 milionů telefonátů od svých dětských klientů. Důkazem, jak je tato služba potřebná a že se nám pomáhat dětem opravdu daří, je i vice než 11 tisíc přijatých děkovných vzkazů od dětí, kterým Linka bezpečí s jejich trápením pomohla. Rokem 2014 však Linka bezpečí díky nedostatku finančních prostředků vstoupila i do svého kritického období. Pravě v této době si o to vice ceníme stabilní podpory našich generálních partnerů i ostatních firemních a individuálních dárců. I když jsme museli přistoupit k úsporným opatřením, jsme připraveni bojovat za záchranu Linky bezpečí, protože víme, jak je důležité, aby tu pro děti byl vždy někdo, na koho se mohou se svými starostmi a trápením v případě krize obrátit.

VZ_2013.jpg

Výroční zpráva ke stažení ZDE.
--------------------------------------------


Výroční zpráva za rok 2012

Vážení přátelé Sdružení Linka bezpečí!

Dostává se Vám do rukou zpráva o činnosti za rok 2012, která je určena všem, jež mají zájem o dění ve Sdružení Linka bezpečí. Najdete v ní statistiky a trendy, které se ve službách Sdružení Linka bezpečí v loňském roce objevily, ale také můžete nahlédnout blíže do mnoha aktivit Sdružení, jako je fundraising, PR a komunikace, dobrovolnictví, publikační činnost a projekty sloužící k osvětě veřejnosti.
Zatímco v roce 2012 mírně poklesl celkový počet dovolání, objem odvedených tematických hovorů zaznamenal nárůst o 14 %, zvýšil se tedy na 5854 hodin. To svědčí m.j. o relevantní znalosti služby Linka bezpečí u cílové skupiny dětí a dospívajících, kteří mají menší (byť samozřejmě zcela legitimní) potřebu službu „testovat“, a obracejí se na nás již s konkrétními tématy. Mezi nejčastěji řešená témata na Lince bezpečí patřily v loňském roce rodinné vztahy a osobní témata, na Rodičovské lince to byla shodně rodinná témata a syndrom CAN (syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte).
I v roce 2012 jsme bohužel také byli svědky pokračování smutného nárůstu počtu hovorů s tématy sebepoškozování a sebevražedných tendencí, současně jsme také registrovali významnou akceleraci kontaktů s tématy sexuálního vyzrávání, strachů a osamělosti projevující se leckdy touhou po „pouhém“ verbálním kontaktu a možnosti vyslechnutí.

Obrazový doprovod k celé zprávě vytvořila ilustrátorka Dora Dutková a graficky upravilo Studio Marvil. 

2012.jpg

Výroční zpráva ke stažení ZDE.
--------------------------------------------


Výroční zpráva za rok 2011

Vážení příznivci Sdružení Linka bezpečí!

Začtěte se do výroční zprávy za uplynulý rok a podívejte se na statistiky a trendy, které se ve službách Sdružení Linka bezpečí loni objevily. V publikaci se rovněž seznámíte s tématy, s nimiž se na odborníky sdružení obracejí klienti, i s akcemi, které jsme připravili pro naše příznivce a partnery. Výroční zpráva rovněž přináší rozhovor s vedoucím Linky bezpečí a jejím sociálním pracovníkem, kteří v něm podrobněji mluví o narůstajícím počtu telefonátů kvůli sebevražedným tendencím.

Tohoto tématu se také týká obrazové ztvárnění výroční zprávy, které vytvořila ilustrátorka Dora Dutková.

2011.jpg

Výroční zpráva ke stažení ZDE