Základy vedení krizového rozhovoru s dítětem a dospívajícím

Kurz je zaměřen na specifika vedení krizového rozhovoru s dětským a dospívajícím klientem.
 
Po kurzu budete umět:
- rozeznat projevy krize u dětí a dospívajících
- zásady krizového rozhovoru s dítětem a dospívajícím
- techniky krizově intervenčního rozhovoru
- stabilizovat dítě nebo dospívajícího v krizi
- orientovat se v možných emočních reakcích dětí a dospívajících a na základě toho účelně volit intervence
- vědomě pracovat se sebou a se svými zdroji v průběhu rozhovoru s dítětem
 
Jak se to naučíte?
  • seznámením se specifiky vedení krizového rozhovoru s dětským a dospívajícím klientem
  • rozšířením svých vlastních dovedností v oblasti budování kontaktu, stabilizace klienta a práce s emocemi na straně klienta i pracovníka
  • osvojením palety účinných technik pro práci s nezletilými klienty v kontextu krizové intervence a užívání zpětné vazby jako důležitého nástroje seberozvoje
  • interaktivní formou se seznámíte se základními teoretickými koncepty týkajícími se krize (vymezení krize, její spouštěče, příznaky apod.).
  • aktivním nácvikem a řešením modelových situací si ukotvíte klíčové kompetence v oblasti krizové intervence, včetně důsledné práce se zdroji klienta
  • obsahem budou také sebezkušenostní techniky, reflexe zdrojů podpory i nástroje psychohygieny
 
Termín: 17. - 18. 6. 2022

dvoudenní kurz (16 vyuč. hodin, oba dny 9:00 - 17:00)

Kurz se koná na Praze 8 - v blízkosti stanice metra B - Palmovka.

Přihlásit se můžete ZDE.

Rozsah
16 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do dvou na sebe navazujících dnů. Možná absence max.10 % z časové dotace kurzu.

Kurz je zakončen zkouškou formou písemného testu.

Počet účastníků
Minimálně 11 účastníků, maximálně 16.
Linka bezpečí, z.s. si vyhrazuje možnost termín kurzu posunout, pokud se nenaplní jeho minimální kapacita.

Akreditace MPSV: č. A2021/0050-SP/PC
Kurz je akreditován jako další profesní vzdělávání.

Cena:
3.690 Kč

Cena zahrnuje výukové materiály.

Platební a storno podmínky vzdělávacích kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE

Lektorský tým:
Mgr. Hana Nečina Vaníčková, Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Kateřina Schmidová, Mgr. Zuzana Karásková Ulbertová, Mgr. Monika Vaňková, Ph.D., PhDr. Ludmila Boková


Zajímá Vás ještě více? Kontaktujte Veroniku Šturmovou, manažerku vzdělávání na e-mailu v.sturmova@linkabezpeci.cz nebo na tel. 602 387 534. 
 
Kurz pro Vás můžeme realizovat též přímo ve Vaší organizaci. V takovém případě je možné, v rámci hranic daných akreditací, upravit náplň jednotlivých bloků tak, aby maximálně vyhovovala potřebám Vaší organizace.