Výcvik v telefonické krizové intervenci

Výcvik prohlubuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti osvojené účastníky v kurzu Krizová intervence - základní kurz a to specificky v kontextu krizové intervence přes telefon. Na třech úrovních - teoretické, praktické a sebezkušenostní představuje témata, se kterými se účastníci mohou potkat při práci na lince telefonické krizové pomoci (pro děti, dospělé i seniory) jako i při vedení telefonických hovorů s klienty různých sociálních služeb. Důraz je přitom kladen nejen na metodickou stránku vedení hovoru, ale také na sebereflexi pracovníka, jeho práci s vlastními emocemi a udržitelnost pracovního fungování (prevenci vyhoření a psychohygienu). Etické aspekty a orientace v psychosociální síti jsou průřezovými tématy výcviku. Na závěr mají účastníci unikátní možnost rozvíjet nabyté zkušenosti a dovednosti přímo v praxi, kdy posledních 10 hodin výcviku je věnováno náslechům na Lince bezpečí, které probíhají pod odbornou supervizí.

Kombinace Krizové intervence – základního kurzu a Výcviku v telefonické krizové intervenci připravuje zájemce pro práci na pracovišti s krizovým telefonem.

Cílové kompetence: Absolvent kurzu bude po jeho ukončení schopen vést telefonickou komunikaci s klienty v náročných situacích strukturovaně a v souladu s metodikou vedení krizově-intervenčního hovoru, a to s různými cílovými skupinami. Bude schopen průběžně vyhodnocovat účinnost svých intervencí, přizpůsobovat vedení hovoru rozmanitým podmínkám a účinněji pracovat se svými emocemi v kontaktu s klienty a posílí svou schopnost aktivizovat rozmanité zdroje podpory v zájmu vlastní psychohygieny a prevence syndromu vyhoření.

Výcvik v TKI je rozdělen na 4 bloky (v délce 2 – 3 dny) probíhající na Praze 8 (v blízkosti Psychiatrické nemocnice Bohnice). 

Termíny připravujeme na rok 2022.

Pátky vždy 10:00 - 17:30.
Soboty a neděle vždy 9:00 - 16:30.

Poslední den výcviku probíhá závěrečná zkouška sestávající z písemného testu a ústní části formou modelování hovoru.

Chcete, abychom Vás informovali o vypsání termínů? Zanechte nám na sebe kontakt ZDE.
 
Pro přihlášení je NUTNÉ být absolventem Krizové intervence - základního kurzu Linky bezpečí nebo obdobného MPSV akreditovaného vzdělávání od jiného poskytovatele.

K přihlášce prosím nezapomeňte prostřednictvím
e-mailu vzdelavani@linkabezpeci.cz doplnit také Váš strukturovaný životopis (zejména nás zajímá Vaše vzdělání a praxe).
 
Komu je výcvik určen:

  • každému, kdo se chce dozvědět více o krizové intervenci
  • pracovníkům sociálních služeb a pomáhajících profesí, kteří komunikují s osobami v náročných situacích a hledají nástroje, jak takové krize zvládat
  • lidem, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci a mají zájem o psychologii
  • studentům humanitních oborů
 
Počet účastníků: min. 12, max. 16
 
Rozsah: 84 vyučovacích hodin (74 hodin rozdělených do 4 teoreticko-praktických modulů a 10 hodin náslechů na Lince bezpečí)
 
Akreditace: MPSV č. A2019/1010-SP/PC (absolventi získají osvědčení o absolvování)

Lektorský tým:
Mgr. Barbara Ernest, Mgr. Kateřina Lišková, DiS., Mgr. Peter Porubský, Mgr. Jakub Zámečník, Mgr. Martin Klouda, Mgr. Andrea Nondková, Mgr. Aneta Haramijová, Jan Kaňák, Ph.D., MUDr. Tereza Michálková Grézlová, Mgr. Lucie Zelenková, DiS., Mgr. Anna Jelínková, Mgr. Lucie Bukovská

Učíme to, co umíme nejlépe.
Všichni naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která je za 25 let své existence největší a nejdéle fungující krizovou linkou pro děti a mladistvé do 26 let v ČR.
Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí.

Cena kurzu:
Plná cena: 16.990 Kč 

*Snížená cena 14.990 Kč je určena pro studenty prezenčního studia,
příjemce starobního důchodu, držitele průkazu ZTP, ZTP/P, matky, resp. otce na mateřské/rodičovské dovolené a uchazeče v evidenci úřadu práce.

Platební a storno podmínky vzdělávacích kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE.

Kurz je možné uhradit v jedné nebo ve třech splátkách. 
 
Pokud se rozhodnete ucházet se po úspěšném absolvování výcviku o práci konzultanta na Lince bezpečí, našim zaměstnancům vracíme náklady za výcvik až do výše 2.000 Kč.
 
Chcete po absolvování Výcviku v TKI pracovat na Lince bezpečí? Přečtěte si, jak vypadá práce našeho konzultanta.
 
S nabídkou výběrového řízení na pozici konzultanta Linky bezpečí Vás budeme kontaktovat začátkem výcviku.
 
Zajímá Vás ještě více? Kontaktujte Veroniku Šturmovou, manažerku vzdělávání na e-mailu v.sturmova@linkabezpeci.cz nebo na tel. 602 387 534. 
 
Kurz pro Vás můžeme realizovat též přímo ve Vaší organizaci. V takovém případě je možné, v rámci hranic daných akreditací, upravit náplň jednotlivých bloků tak, aby maximálně vyhovovala potřebám Vaší organizace.