Výcvik v e-mailovém poradenství s prvky krizové intervence

Výcvik je zaměřen na využití prvků krizové intervence a poradenství prostřednictvím e-mailu.
 
Po výcviku budete umět:
 • formulovat strukturovanou odpověď na klientův dotaz, a to s uplatněním prvků krizové intervence
 • vhodně vymezit zakázku, reflektovat emoce klienta a reagovat na různé druhy dotazů
 • pracovat s opakovanými kontakty, formulovat hranice služby a reagovat na etická dilemata e-mailového poradenství
 • na základě sebereflexe si uvědomovat, jaké postoje se zrcadlí ve vaší práci s klienty v e-mailové komunikaci, nakolik tyto postoje odpovídají konkrétnímu dotazu, jaký dopad mohou mít na klienta
 • využít různé zdroje vlastní psychohygieny
 
Jak se to naučíte?
 • seznámením s pojmy krize a krizová intervence
 • prací interaktivní formou se strukturou odpovědi s důrazem zejména na práci se zakázkou a emocemi
 • osvojením pravidel formální stránky odpovědi
 • reagováním na různé typy dotazů a projevů klienta
 • reflexí prožívání klienta i pracovníka/poradce
 • obeznámením s možnostmi psychohygieny
 • využitím příkladů dobré praxe pro práci s klienty vycházející ze zkušeností Linky bezpečí poskytující tuto formu komunikace od roku 2001
 • aktivním nácvikem a řešením modelových situací si ukotvíte klíčové kompetence
 
Termín: 6. - 8. 6. 2022 (Praha 8, 5 min. od stanice metra Palmovka)

Přihlásit se můžete ZDE.

Rozsah:
24 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do tří na sebe navazujících dnů.

Výcvik je zakončen zkouškou formou odpovědi na modelový dotaz dle zadání.  

Na výcvik je nutné si přinést vlastní laptop.

Počet účastníků:
Minimálně 12 účastníků, maximálně 16.
Linka bezpečí, z.s. si vyhrazuje možnost termín kurzu posunout, pokud se nenaplní jeho minimální kapacita.

Akreditace MPSV: č. A2020/0916-SP/PC
Výcvik je akreditován jako další profesní vzdělávání.

Cena
5.550 Kč

Cena zahrnuje výukové materiály.

Platební a storno podmínky vzdělávacích kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE

Lektorský tým
Mgr. Hana Petráková, DiS., PhDr. Zuzana Kubíková, Mgr. Hana Nečina Vaníčková, Mgr. Lucie Zelenková, DiS., Mgr. et Bc. Kateřina Lišková, DiS., Mgr. Zuzana Tupá, DiS.

Zajímá Vás ještě více? Kontaktujte Veroniku Šturmovou, manažerku vzdělávání na e-mailu v.sturmova@linkabezpeci.cz nebo na tel. 602 387 534. 
 
Výcvik pro Vás můžeme realizovat též přímo ve Vaší organizaci. V takovém případě je možné, v rámci hranic daných akreditací, upravit náplň jednotlivých bloků tak, aby maximálně vyhovovala potřebám Vaší organizace.