Výcvik v chatové krizové intervenci

Výcvik se zaměřuje na zvýšení kompetencí pracovníků směrem ke stabilizaci klienta v krizovém či jinak náročném stavu, a to při práci on-line prostřednictvím chatu. Výcvik je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, zaměstnance sociálních služeb, studenty i zájemce z řad laické veřejnosti, či z oblasti mimo pomáhající profese.
 
Po výcviku budete umět:

 • poskytovat službu krizové intervence a podpory prostřednictvím platformy chatu
 • rozeznat krizový stav a podle dostupných informací vyhodnotit jeho akutnost a možné ohrožení klienta
 • metody, jak navázat a udržet dobrý kontakt s klientem, jak pomoci klientovi strukturovat jeho problém
 • přizpůsobit vedení kontaktu stavu a potřebám klienta, případně stabilizovat jeho akutní stav
 • odkázat na další odborná pracoviště
 • poskytnout klientovi informace a podporu adekvátní pro řešení jeho situace či problému

 
Jak se to naučíte?

 • v českém prostředí jsme byli prvními, kdo získal akreditaci na výcvik se zaměřením na chatovou krizovou intervenci, připojte se k nám a sdílejte mnohaleté zkušenosti Linky bezpečí v této oblasti
 • prostor je věnován fenoménu krize a charakteristikám krizové intervence se zaměřením na specifika krizové intervence poskytované v chatovém prostředí
 • získáním informací o obecných zásadách chatového kontaktu, stejně jako o specifických přístupech a situacích
 • seznámí se s metodami a technikami práce s klientem na chatu
 • prací s vlastním vyjadřováním, co nejefektivnější formulací, ověřováním porozumění na straně klienta
 • sdílením příkladů dobré praxe
 • praktickým nácvikem a modelovými situacemi
 • výuka probíhá za využití interaktivních metod, jako jsou nácvik, diskuse, práce ve větších i menších skupinách, brainstorming a interaktivní výklad
 •  výcvik je po celou dobu veden v on-line prostředí, účastníci pracují na počítačích

Termín: 6. - 7. 5. 2022 (na Praze 8, 5 min. od stanice metra Palmovka)

Přihlásit se můžete ZDE.

Rozsah: 16 vyuč. hodin, které jsou rozděleny do 2 na sebe navazujících dnů

Výcvik je zakončen zkouškou formou písemného testu.

Na výcvik je nutné si přinést vlastní laptop.

Akreditace MPSV: č. A2021/0527-SP/PC
Výcvik je akreditován jako další profesní vzdělávání.

Cena výcviku:
3.690 Kč

Cena zahrnuje výukové materiály, které účastníkům zůstávají pro další využití i po výcviku.

Platební a storno podmínky vzdělávacích kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE.


Jak výcvik hodnotí jeho absolventi? Přečtěte si zpětné vazby:
„Výcvik určitě splnil má očekávání, byl informačně našlapaný. Zároveň bylo skvělé vidět tolik modelací, vyzkoušet si to a dostat zpětnou vazbu.“
„Chtěla bych ocenit prostor pro modelaci jednotlivých situací, se kterým byla spojena následná diskuze o jednotlivých modelacích a možnost se na cokoli doptat.“
„Moc děkuji za příjemně strávený čas a předání vědomostí.“
„Velmi oceňuji nasazení lektorek, že se nám vždy věnovaly do poslední minuty a zodpovídaly všechny naše všetečné dotazy.“
„Oceňuji praktičnost, otevřenost lektorů.“
„Velmi užitečný pro mě byl nácvik komunikace se sebevražedným klientem.“
„Chtěla bych oběma lektorkám moc poděkovat za jejich ochotu a empatický přístup.“
„Skvělé byly dlouhodobé zkušenosti lektorek a možnost zkoušet si to na opravdové chatové platformě.“
„Moc se mi líbilo, jak mile odpovídaly paní lektorky na všechny mé dotazy, bylo vidět, že ve své práci vidí velký smysl, baví je. Z jejich povídání byla ale cítit i lidskost jejich přístupu a toho, že je někdy něco štve nebo jim připadá úsměvné a to je v pořádku, ale je nutné zachovat profesionalitu a mít klientovo dobro na prvním místě.“
„Oceňuji motivující zpětnou vazbu od lektorek.“
„Je velmi užitečné mít zpracovaná skripta, ke kterým se mohu kdykoli vrátit.“
„Byla zde velmi příjemná atmosféra, vstřícné lektorky, inspirativní prostředí. Znalosti určitě využiju a plánuji pokračovat v dalších kurzech krizové intervence.“

Počet účastníků:
Minimálně 12 účastníků, maximálně 16.
Linka bezpečí, z.s. si vyhrazuje možnost termín výcviku posunout, pokud se nenaplní jeho minimální kapacita.

Lektorský tým:
Mgr. Hana Nečina Vaníčková, Mgr. Zuzana Tupá, DiS., Táňa Mančíková, Mgr. Lenka Ottová, Mgr. Michal Kniha, Bc. Tereza Morysková, DiS., Int. et Bc. Andrea Ignatidisová


Zajímá Vás ještě více? Kontaktujte Veroniku Šturmovou, manažerku vzdělávání na e-mailu v.sturmova@linkabezpeci.cz nebo na tel. 602 387 534. 
 
Výcvik pro Vás můžeme realizovat též přímo ve Vaší organizaci. V takovém případě je možné, v rámci hranic daných akreditací, upravit náplň jednotlivých bloků tak, aby maximálně vyhovovala potřebám Vaší organizace.