Souhrnný výcvik v telefonické krizové intervenci

Souhrnný výcvik v telefonické krizové intervenci připravuje zájemce pro práci na lince důvěry či na jiném pracovišti s krizovým telefonem. Je profesním kurzem v rámci systému dalšího vzdělávání. Kurz je koncipován do pěti ucelených víkendových bloků - modulů. Výcvik má tři úrovně: teoretickou, praktickou a sebezkušenostní. Jednotlivá témata jsou uspořádána takovým způsobem, aby logicky rozvíjela dovednosti účastníků a navazovala na sebe. Obsahují vyvážený poměr teoretické a praktické formy výuky tak, aby získané dovednosti mohli frekventanti efektivně prohloubit a upevnit. Na závěr výcviku mají účastníci unikátní možnost rozvíjet nabyté zkušenosti a dovednosti přímo v praxi, kdy posledních 10 hodin výcviku je věnováno náslechům na Lince bezpečí, které probíhají pod odbornou supervizí.
 
Cílové kompetence: účastník zná problematiku telefonické krizové intervence a umí ji prakticky používat. Účastník programu získá sociální a komunikační dovednosti potřebné při zacházení s jedincem v krizi, je podpořena profesní jistota při zvládání náročných situací a schopnost efektivně řešit problémy.

Souhrnný výcvik v TKI probíhá v 5 víkendech na Praze 8 (v blízkosti stanice metra B - Palmovka): 

07. – 09.10. 2022
21. – 23.10. 2022
04. – 06.11. 2022
25. – 27.11. 2022
09. – 10.12. 2022

Pátky 13:00 – 20:00, soboty a neděle 9:00 – 16:30.


Chcete být mezi prvními, kdo se bude moci na nový běh výcviku přihlásit? Stačí nám na sebe napsat kontakt ZDE.
 
Poslední den výcviku (10.12.) probíhá závěrečná zkouška sestávající z písemného testu a ústní části formou modelování hovoru.

 
K přihlášce prosím nezapomeňte prostřednictvím e-mailu vzdelavani@linkabezpeci.cz doplnit také Váš strukturovaný životopis (zejména nás zajímá Vaše vzdělání a praxe).
 
Registrace formou vyplnění přihlášky je platná až po zaslání životopisu. 

Výcvik se zaměřuje na témata:

  • krizová intervence, zásady vedení hovoru s klientem, obtíže při hovoru
  • emoce a práce s nimi, psychosociální síť, sociálně právní minimum, psychohygiena, psychopatologie, psychospiritualita
  • útěky, krize v rodině, manželské a partnerské krize, rozvod, sexualita, partnerské vztahy a sexualita, problémy se školou, šikana, dítě a trestný čin, syndrom CAN, domácí násilí, zdraví v ohrožení, umírání a ztráta blízké osoby, závislosti, sebepoškozování a sebevraždy, trauma, senioři
Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace. Témata jsou probírána interaktivní formou. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Účastníci dostanou bohatý informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení výcviku.

Komu je výcvik určen:
  • každému, kdo se chce dozvědět více o telefonické krizové intervenci
  • pracovníkům sociálních služeb a pomáhajících profesí, kteří se setkávají s osobami v náročných situacích a hledají nástroje, jak takové krize zvládat
  • lidem, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci a mají zájem o psychologii
  • studentům humanitních oborů
  • zájemcům o pracovní pozici konzultanta Linky bezpečí
  • osobám ve věku min. 21 let (individuálně mohou být řešeny výjimky)

 
Počet účastníků: min. 12, max. 16
 
Rozsah: 116 vyučovacích hodin (106 hodin rozdělených do 5 teoreticko-praktických modulů a 10 hodin náslechů na Lince bezpečí
 
Akreditace: MPSV č. A2019/1008-SP/PC (absolventi získají osvědčení o absolvování)
 
Lektorský tým:
Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Martin Klouda, Mgr. Kateřina Lišková, DiS., PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., Mgr. Lucie Zelenková, DiS., Mgr. Peter Porubský, Mgr. Jan Kaňák, Ph.D., Mgr. Aneta Haramijová, MUDr. Tereza Michálková Grézlová, Mgr. Barbara Ernest, Mgr. Jakub Zámečník, Mgr. Lenka Ottová, Mgr. Anna Jelínková, Karolína Balcarová
 
Učíme to, co umíme nejlépe.
Všichni naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která je za 25 let své existence v České republice největší a nejdéle fungující krizová linka pro děti a mladistvé do 26 let v ČR.
Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí.

Cena výcviku:
Plná cena: 18.990 Kč včetně náslechů na LB
Snížená cena: 17.590 Kč včetně náslechů na LB je určena pro studenty prezenčního studia, příjemce starobního důchodu, držitele průkazu ZTP, ZTP/P, matky, resp. otce na mateřské rodičovské dovolené nebo uchazeče v evidenci úřadu práce.
 
Výcvik je možné uhradit v jedné nebo ve třech splátkách.
 
Pokud se rozhodnete ucházet se po úspěšném absolvování výcviku o práci konzultanta na Lince bezpečí, našim zaměstnancům vracíme náklady za výcvik až do výše 2.000 Kč.
 
Proč zvolit Souhrnný výcvik v telefonické krizové intervenci od Linky bezpečí, Vám napoví také zpětné vazby absolventů:
„Příjemné podávání zpětné vazby a příjemná podporující atmosféra.“
„Dobré bylo věnování prostoru jen modelovým situacím v poslední výcvikový den.“
„Bavila mě vyvážená a neustále interaktivní forma výcviku a modelové situace. Zároveň jsem velmi oceňovala odpočinkovější aktivity. Výcvik byl hodně intenzivní.“
„Díky rozmanitosti naší skupiny, jsem mohla čerpat zkušenosti od zkušených psychoterapeutů a psychologů i lidí z úplně jiné oblasti, bavily mě modelace, sebezkušenostní techniky, formy práce, kdy jsme si sami vytvářeli obsah probíraného tématu.“
„Celkově to bylo báječné. Hodně mne zaujala např. aktivita s předáním tajemství nebo rozbor filmu Forrest Gump z perspektivy CAN.“
„Jako studentka psychologie oceňuji praktické komunikační dovednosti i teoretické sociálně-právní pozadí pro budoucí praxi velmi důležité.“

Chcete po absolvování Souhrnného výcviku v TKI pracovat na Lince bezpečí? Přečtěte si, jak vypadá práce našeho konzultanta.
 
S nabídkou výběrového řízení na pozici konzultanta Linky bezpečí Vás budeme kontaktovat začátkem výcviku.
 
Zajímá Vás ještě více? Kontaktujte Kláru Málkovou, manažerku vzdělávání, na e-mailu k.malkova@linkabezeci.cz nebo na tel. 602 387 534. 

 
Kurz pro Vás můžeme realizovat též přímo ve Vaší organizaci. V takovém případě je možné, v rámci hranic daných akreditací, upravit náplň jednotlivých bloků tak, aby maximálně vyhovovala potřebám Vaší organizace.