Práce s klientem v akutní krizi

Kurz je zaměřen na zvýšení kompetencí v práci s klientem v náročné situaci, stavu krize a krizí narušeného fungování. Účastníci získají dovednosti, kterými mohou takového klienta stabilizovat, zabránit dalšímu rozvinutí krizového stavu a zvýšit efektivitu práce s klientem. Kurz využijí pracovníci sociálních služeb, pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci a všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích, zájemci z laické veřejnosti či studenti, kteří mají zájem rozšířit své portfolio vzdělání. Kurz je vhodný pro zájemce bez dosavadní hlubší zkušenosti s krizovou intervencí.

Rozsah
8 vyučovacích hodin, kurz probíhá v jeden den.

Obsah
V úvodu se práce zaměřuje na charakteristiky krizových stavů, jejich projevy a možné příčiny. Následuje propojení práce s krizovými a akutními stavy s konceptem biosyntézy. V dalších blocích se práce zaměřuje na tři dimenze prožitků akutní krize - myšlení, emoce a jednání. V rámci nácviků jsou využívány příklady z praxe účastníků, případně modelové situace vytvořené lektory. Cílem je maximální orientace na specifické potřeby a dovednosti každého účastníka. Závěrečný blok je věnován psychohygieně a možnostem sebepodpory pracovníků.

Forma
Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Účastníci dostanou bohatý informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.

Osvědčení
Pro získání osvědčení z kurzu je třeba absolvovat všechny bloky jednodenního školení (100% docházka).

Počet účastníků
Minimálně 12, maximálně 16.

Termín: 15. 6. 2022 (Praha 8, 5 min. od stanice metra Palmovka)

Přihlásit se můžete ZDE.

Akreditace
Akreditace č. A2021/1385-SP/PC Ministerstva práce a sociálních věcí.
Kurz je akreditován jako další vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Cena
1.990 Kč

Cena zahrnuje výukové materiály.
Platební a storno podmínky vzdělávacích kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE

Lektorský tým
Mgr. Lenka Ottová, Mgr. Michal Kniha, Mgr. Aneta Haramijová, Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Anna Jelínková, Mgr. Zuzana Tupá, DiS., Mgr. Zuzana Karásková Ulbertová

Kurz zajišťuje Linka bezpečí, z.s.

Zajímá Vás ještě více? Kontaktujte Veroniku Šturmovou, manažerku vzdělávání na e-mailu v.sturmova@linkabezpeci.cz nebo na tel. 602 387 534. 
 
Kurz pro Vás můžeme realizovat též přímo ve Vaší organizaci. V takovém případě je možné, v rámci hranic daných akreditací, upravit náplň jednotlivých bloků tak, aby maximálně vyhovovala potřebám Vaší organizace.