Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky vzdělávacích kurzů pro jednotlivce
pořádané Linkou bezpečí, z. s.

Platné pro vzdělávací akce s termínem realizace od 1. 1. 2019.
 
Přihlášení
Po přihlášení do kurzu přes on-line přihlašovací formulář u příslušného kurzu na http://spolek.linkabezpeci.cz/nabidka-kurzu/ obdržíte na e-mailovou adresu, kterou jste uvedl/a do přihlášky, automatickou odpověď – potvrzení o přijetí Vaší přihlášky. Do přihlášky prosím vždy uvádějte telefonický kontakt, e-mailovou adresu a fakturační adresu, a to i v případě, že fakturu nepožadujete. Z důvodu vystavení osvědčení o absolvování kurzu nezapomeňte vyplnit titul/y, datum a místo narození.
 
Odhlášení z kurzu
Odesláním Vaší přihlášky se Vaše účast na vzdělávací akci Linky bezpečí, z. s. stává závaznou. Pokud byste zjistil/a, že se nebudete moci zúčastnit, prosíme, abyste nám tuto skutečnost dal/a neprodleně vědět (prostřednictvím manažera vzdělávání na tel.: 602 387 534 nebo e-mailem vzdelavani@linkabezpeci.cz).
 
Platba a informace o kurzu
Dva až tři týdny před konáním kurzu Vám zašleme e-mail s detaily vzdělávací akce vč. platebních údajů. Poplatek za kurz je potřeba uhradit před konáním kurzu bankovním převodem. Pokud platba nebude v požadovaném termínu uhrazena, Vaše registrace bude zrušena a uvolněné místo obsazeno jiným účastníkem.
 
Storno podmínky
 
  1. Zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka
V případě zrušení své účasti více než 7 pracovních dnů před konáním kurzu (prostřednictvím e-mailu: vzdelavani@linkabezpeci.cz) Vám bude nabídnuto vrácení peněz nebo možnost výběru jiného kurzu, na který bude Vaše platba převedena. Účast na vybraném kurzu v jiném termínu je možná za předpokladu volného místa v daném termínu. V případě, že si jiný kurz nevyberete do 6 měsíců od zrušení své účasti na původně vybraném kurzu, bude uplatněno 50 % storno.
Při zrušení své účasti v termínu kratším než 7 pracovní dnů před konáním kurzu, nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude uplatněno 100 % storno bez náhrady.
Pokud se nemůžete kurzu zúčastnit, můžete za sebe, po předchozí domluvě s manažerem vzdělávání, poslat náhradníka. Uhrazený poplatek je tak převeden na náhradníka.
 
  1. Zrušení konání kurzu ze strany Linky bezpečí
V případě zrušení kurzu z naší strany bude přihlášeným účastníkům nabídnuta možnost:
- převedení kurzovného na tentýž kurz v náhradním termínu (do 12 měsíců od data konání zrušeného kurzu za předpokladu volného místa v daném termínu),
- převedení kurzovného na jiný kurz dle vlastního výběru (do 12 měsíců od data konání zrušeného kurzu za předpokladu volného místa v daném termínu),
- vrácení kurzovného v plné výši bankovním převodem na účet, ze kterého byl kurz uhrazen.