Krizová intervence - základní kurz

Kurz je zaměřen na zvýšení kompetencí při práci s klientem v krizi a obecně náročných životních situacích. Obsahem teoretické části jsou základní informace o krizi a krizové intervenci, zásady krizové intervence, struktura a techniky krizově intervenčního rozhovoru. Teoretické poznatky si účastník ukotví praktickým nácvikem dovedností, který probíhá s ohledem na specifika práce s různými typy potíží (jako např. akutní krize, posttraumatický stav, psychopatologie, ohrožení zdraví a života) i rozdílnými cílovými skupinami (děti, dospělí, senioři). Nedílnou součástí kurzu je reflexe vlastních zdrojů podpory a nabídka nástrojů psychohygieny. Kurz je veden interaktivně-zážitkovou formou.

Kurz je uplatnitelný pro krizovou intervenci tváří v tvář i po telefonu.

Cílové kompetence: absolvent si osvojí dovednosti potřebné pro komunikaci s člověkem v krizi a bude schopen poskytnout základní psychickou první pomoc v zájmu stabilizace klienta.

Na kurz navazuje Výcvik v telefonické krizové intervenci prohlubující dovednosti krizového interventa na telefonu, po jehož absolvování je možné ucházet se o pracovní pozici konzultanta na Lince bezpečí nebo na jiném pracovišti s krizovým telefonem. Více na stránce věnované Výcviku v telefonické krizové intervenci.
 
Účastníci dostanou výukové materiály, které mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.

Kurz probíhá ve 2 třídenních modulech na Praze 8 (v blízkosti Psychiatrické nemocnice Bohnice) v těchto termínech:
26. 3. - 28. 3. 2021
9. 4. - 11. 4. 2021

V pátek vždy 10:00 - 17:30.
Soboty a neděle vždy 9:00 - 16:30.

Poslední den kurzu probíhá závěrečná zkouška sestávající z písemného testu.

Přihlásit se můžete ZDE.

Komu je výcvik určen:
  • každému, kdo se chce dozvědět více o krizové intervenci
  • pracovníkům sociálních služeb a pomáhajících profesí, kteří se setkávají s osobami v náročných situacích a hledají nástroje, jak takové krize zvládat
  • lidem, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci a mají zájem o psychologii
  • studentům humanitních oborů

Počet účastníků: min. 12, max. 16
 
Rozsah: 48 vyučovacích hodin
 
Akreditace: MPSV č. A2019/1009-SP/PC (absolventi získají osvědčení o absolvování)
 
Lektorský tým:
Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Martin Klouda, Mgr. Kateřina Lišková, DiS., PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., Mgr. Lucie Zelenková, DiS., Mgr. Peter Porubský, Mgr. Aneta Haramijová, MUDr. Tereza Michálková Grézlová, Mgr. Barbara Ernest, Mgr. Jakub Zámečník, Mgr. Lenka Ottová, Mgr. Anna Jelínková
 
Učíme to, co umíme nejlépe.
Všichni naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která je za 25 let své existence největší a nejdéle fungující krizovou linkou pro děti a mladistvé do 26 let v ČR.
Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí.

Cena kurzu:

Plná cena: 11.990 Kč 

*Snížená cena 10.990 Kč je určena pro studenty prezenčního studia,
příjemce starobního důchodu, držitele průkazu ZTP, ZTP/P, matky, resp. otce
na mateřské/rodičovské dovolené a uchazeče v evidenci úřadu práce.

Platební a storno podmínky vzdělávacích kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE

Kurz je možné uhradit v jedné nebo ve dvou splátkách.
 
Zajímá Vás ještě více? Kontaktujte Veroniku Šturmovou, manažerku vzdělávání na e-mailu v.sturmova@linkabezpeci.cz nebo na tel. 602 387 534. 
 
Kurz pro Vás můžeme realizovat též přímo ve Vaší organizaci. V takovém případě je možné, v rámci hranic daných akreditací, upravit náplň jednotlivých bloků tak, aby maximálně vyhovovala potřebám Vašich zaměstnanců.