Jak budovat dobrý kontakt s klientem aneb vztah je to, na čem záleží

Kurz je zaměřen na zvýšení kompetencí v přímé práci s klientem. Účastníci získávají dovednost cíleného sledování a popisu dějů v kontaktu s klientem.  Učí se identifikovat bariéry, které se v kontaktu mohou objevit, a aktivně je měnit. Získávají také dovednost posilování kontaktu s klientem. Práce je zaměřena i na zvědomění silných stránek, které v oblasti kontaktu s klientem daný pracovník má a může je dále rozvíjet. Kurz využijí pracovníci sociálních služeb, pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci a všichni, jejichž práce spočívá v komunikaci a kontaktu s dalšími osobami, zájemci z laické veřejnosti či studenti, kteří mají zájem rozšířit své portfolio vzdělání.

Rozsah
8 vyučovacích hodin, probíhá v jeden den.

Obsah
V úvodu kurzu se účastníci seznámí s koncepcí kontaktu, která vychází z Gestalt metodologie, a základními typy kontaktu klienta a pracovníka služby, jak je známe z oblasti pomáhajících profesí. Další práce je zaměřena na specifika kontaktu s nespolupracujícím klientem a na detekci bariér, které se v kontaktu mohou objevovat. Následuje část věnovaná hranicím mezi pracovníkem a uživatelem služby a jejich funkcím. Závěrečný blok je věnován kazuistické práci na příkladech z praxe účastníků a sdílení dobré praxe.

Forma
Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Účastníci dostanou bohatý informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.

Osvědčení
Pro získání osvědčení z kurzu je třeba absolvovat všechny bloky jednodenního školení (100% docházka).

Počet účastníků
Minimálně 12, maximálně 16.

Termín: připravujeme

Kurz se koná na Praze 8 - nedaleko Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Chcete být mezi prvními, kdo se bude moci na nový termín přihlásit? Stačí nám na sebe napsat kontakt ZDE.

Akreditace: č. A2017/0648-SP/PC Ministerstva práce a sociálních věcí. Kurz je akreditován jako další vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Cena: 
1.990 Kč

Cena zahrnuje výukové materiály.
Platební a storno podmínky vzdělávacích kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE.

Lektorský tým
Mgr. Barbara Ernest, Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Peter Porubský; Mgr. Anna Jelínková

Kurz zajišťuje Linka bezpečí, z.s.
Zajímá Vás ještě více? Kontaktujte Veroniku Šturmovou, manažerku vzdělávání na e-mailu v.sturmova@linkabezpeci.cz nebo na tel. 602 387 534. 
 
Kurz pro Vás můžeme realizovat též přímo ve Vaší organizaci. V takovém případě je možné, v rámci hranic daných akreditací, upravit náplň jednotlivých bloků tak, aby maximálně vyhovovala potřebám Vaší organizace.