Nabídka vzdělávacích kurzů

Učíme to, co umíme nejlépe. Všichni naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která má největší počet klientů ze všech linek důvěry v České republice.Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí.

Naše kurzy jsou sestaveny tak, abyste se aktivní a zajímavou formou dozvěděli vše, co k danému tématu potřebujete. A naučili se to účinně používat v praxi, na to klademe velký důraz. Proto je nedílnou součástí každého výcviku modelování reálných situací nebo přímé náslechy na Lince bezpečí.

Veškeré kurzy jsou v tuto chvíli akreditované MPSV. Jsme také schopni modifikovat jejich obsah dle požadavků konkrétní organizace.

V současnosti nabízíme tyto kurzy:

1) krátkodobé (do 3 vyuč. dnů)
 a) Práce s klientem v akutní krizi 28. 5. 2021, on-line
 b) Výcvik v chatové krizové intervenci – 15. - 16. 4. 2021, on-line - POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO
 c) Jak pracovat v sociálních službách s emocemi – termín připravujeme
 d) Jak budovat dobrý kontakt s klientem – 30. 4. 2021, on-line
 e) Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky I - termín připravujeme
 f) Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky II - termín připravujeme

2) dlouhodobé (4 vyuč. dny a více)
 a) Souhrnný výcvik v telefonické krizové intervenci - termín připravujeme
 b) Krizová intervence - základní kurz - termín připravujeme
 c) Výcvik v telefonické krizové intervenci – 23. 4. - 5. 6. 2021

Jakékoliv dotazy na vzdělávání prosím posílejte na: vzdelavani@linkabezpeci.cz

Kurzy jsou určeny osobám starším 18 let, které mají ukončené středoškolské vzdělání. Výjimky mohou být řešeny individuálně.