Informace pro školy

Projekt Linka bezpečí ve vaší třídě
  • je jedinečným projektem pro základní školy a víceletá gymnázia, který vychází z mnohaletých zkušeností práce s dětmi. Cílem projektu je seznámení dětí a dospívajících s možnými způsoby řešení problémů a náročných životních situací a zvýšení jejich informovanosti o odborných službách včetně Linky bezpečí. Více o projektu zde.

Na vlnách přátelství - výchovně motivační koncert kapely Highvibes
  • Projekt kapely Highvibes vznikl ve spolupráci s Linkou bezpečí a týmem, který stojí za aplikací Nenech to být. Cílem koncertu je motivovat děti k uvědomění si důležitosti řešit vlastní problém ve škole nebo mimo školu a zároveň jim poskytnout praktický nástroj, jak situaci vyřešit. Hlavním tématem je přátelství a také oblasti, které ho ničí. Hodinový program je plný skladeb, ale také mluveného slova a osobních příběhů. Více o koncertu zde.