Vysvědčení může některé děti velmi stresovat, potvrzuje Linka bezpečí

Vysvědčení může některé děti velmi stresovat, potvrzuje Linka bezpečí
Praha, 27. června 2017 - Poslední červnové dny zaznamenává Linka bezpečí nárůst počtu hovorů na téma vysvědčení. Se svými obavami volají děti již 5 dní před posledním školním dnem. Strach z reakce rodičů převyšuje strach ze špatných známek.
 
Vysvědčení může znamenat pro některé děti velký stres, potvrzují odborníci Linky bezpečí, kteří v těchto dnech odbavují rostoucí počet hovorů souvisejících s vysvědčením. Za posledních deset let se děti na toto téma svěřili celkem v 700 případech. Tuto významnou událost provází zejména strach z reakce rodičů, který neopouští děti ani v průběhu celého školního roku. Od roku 2007 tak hovoříme o téměř 5000 dětech, jejichž strach pramenil z rodičovské reakce na špatné známky. Nejčastěji zastoupenou věkovou skupinou jsou 13leté děti. Dívky i chlapci jsou ve vyrovnaném poměru.  

Trestat, či netrestat za špatné známky?
Odborníci Linky bezpečí se shodují, že trestat dítě za známky není účinné, zejména v době vysvědčení. „Pokud rodiče vědí, že se dítě v průběhu školního roku alespoň trochu snažilo, neexistuje důvod pro křik a výčitky v den vysvědčení. Rodiče měli možnost podílet se na zlepšení výsledků celý rok, proto je v případě špatných známek především důležité hledat cesty, jak dítěti pomoci a prospěch napravit,“ sděluje Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky.
Přesto se tresty za špatné známky v rodinách objevují, jak vypovídají děti na Lince bezpečí. „Ačkoliv se obavy dětí z vysvědčení velmi často nezakládají na špatných zkušenostech z minulosti, zaznamenáváme ale i smutné případy tělesného a psychického týrání kvůli školním výsledkům,“ potvrzuje Porubský.

Řešení špatných známek
Zhoršené výsledky vysvědčení neodrážejí pouze celoroční spolupráci dítěte, rodiče a učitele, ale mohou také poukazovat na změny v domácím prostředí, špatné vztahy ve třídě nebo na speciální vzdělávací potřeby dítěte. Jak tedy postupovat?
„Pokuste se spolu s dítětem navrhnout kroky, které povedou ke zlepšení. Vytvořte a kontrolujte plán přípravy na vyučování. Pokud v komunikaci nastanou hádky či nedorozumění, můžete využít doučování nebo pomoci odborníků, např. z pedagogicko-psychologické poradny. “ říká Schmidová a dodává, že za velmi účinné považuje společné sdílení poznatků o potřebách dítěte, práci na jeho individuálním plánu rozvoje a řešení problémů vzniklých na půdě školy.
Pokud přesto špatné známky vysvědčení nepříjemně překvapí, radí Linka bezpečí především zachovat chladnou hlavu a nereagovat překotně. „Výhružky nejsou dobrou motivací k bezproblémovému plnění úkolů a v dítěti pouze posilují strach, nervozitu a nesoustředěnost. Proto aktivní spoluúčast na školním životě, dobré plánování času s ohledem na zájmy dítěte i zapojení okolí napomáhá k pozitivnějšímu přístupu ke školním povinnostem, potažmo lepším výsledkům,“ dodává Porubský.

Kontakt pro média:

Michaela Pišiová, specialistka PR a komunikace, t: 606 708 548, e-mail: m.pisiova@linkabezpeci.cz
Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí, t: 724 459 482, e-mail: p.porubsky@linkabezpeci.cz