Poděkování od Linky Bezpečí

Poděkování od Linky Bezpečí
V letošním roce je tomu 25 let, kdy byla založena Linka bezpečí.
Na neziskovou organizaci je to opravdu úctyhodný věk, a proto se sluší v začátku jubilejního roku poděkovat. V posledních letech se nám dostává poměrně významné dotační podpory od MPSV, MVČR a MHMP. Velmi si toho vážíme, protože jejich podpora dosahuje 60% našeho rozpočtu a díky tomu se můžeme více soustředit na naše poslání a to je pomoc dětem a dospělým, kteří se ocitnou v situaci, na kterou nemohou být sami. Denně nás naši klienti přesvědčují, jak významnou roli na poli krizové intervence vykonáváme.