Počet hovorů na téma „šikana“ se zvyšuje, potvrzuje Linka bezpečí

Počet hovorů na téma „šikana“ se zvyšuje, potvrzuje Linka bezpečí
Praha, 14. září 2017 -  V posledních letech se zvyšuje počet dětí volajících na Linku bezpečí kvůli šikaně. V roce 2016 to bylo nejvíc hovorů za poslední 4 roky – přijali jsme 2239 hovorů o šikaně. V předchozích letech to bývalo kolem 1400 hovorů ročně. V tomto roce jsme do konce prázdnin přijali více než 1000 hovorů.

Kvůli šikaně ve školním prostředí volají spíše chlapci a děti v mladším věku (12 - 13 let), problém kyberšikany řeší spíše dívky a obecně o něco starší děti (14 - 15 let). Také na Rodičovskou linku se obracejí dospělí s prosbou o radu – tam se téma šikany vyskytuje dokonce v 9 % všech hovorů.

Komu se děti svěřují?
Dítě, které je šikanované, často ztrácí důvěru v okolí a uzavírá se v obavách, co všechno by přiznání, že je obětí šikany, mohlo způsobit. Bojí se, že by mu nikdo neuvěřil a především má strach z pomsty agresorů„Nezřídka se stává, že se dítě se šikanou svěří učiteli nebo rodiči, ale ti neudělají potřebné kroky pro ochranu dítěte. Právě v takových případech je role Linky bezpečí nezastupitelná. Ve chvíli krize můžeme být v očích dítěte často těmi jedinými, kteří mu důvěřují, nabídnou mu pochopení, přijetí a plán konkrétní pomoci,“ shrnuje situaci Mgr. Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

Linka bezpečí spolupracuje s projektem pro odhalování šikany na školách s názvem „Nenech to být“. Na některých školách je možné využít web a mobilní aplikaci Nenech to být, přes kterou mohou žáci či rodiče anonymně upozornit na dítě, kterému je ubližováno. Oznámení se pak dostane přímo ke kompetentní osobě na škole. Linka bezpečí v projektu funguje jako záchytné lano pro akutní případy nebo náročné konzultace. Pokud je dítě svědkem brutální šikany nebo eskalujících problémů, které nesnesou odkladu, konzultanti Linky bezpečí jsou nápomocni nonstop a zdarma po celý rok na čísle 116 111, e-mailu i chatu. V současné době se do projektu zapojilo 690 škol.

Na Linku bezpečí, jako odborného garanta, se čím dál častěji obracejí mladí umělci a kapely s nabídkou spolupráce v rámci svých projektů pro školy a veřejnost. Kapela HIGHVIBES připravila pro žáky ZŠ výchovně motivační koncert „Na vlnách přátelství“, který se zaměřuje na přátelství, pomoc a šikanu. Kapela zakázanÝovoce natočila zase videoklip - "Probdělý noci" ke svému albu Díky vám!. Videoklip pojednává o šikaně.

"Propojení s muzikanty může být dalším vhodným způsobem, jak služby Linky bezpečí přiblížit dětem," dodal Peter Porubský.

„Pokud se dítě svěří se šikanou rodiči, je důležité nenechat se ovlivnit strachem dítěte a uvědomit si, že máte povinnost ho především ochránit. Doporučuji se ho ptát co nejkonkrétněji na to, co se ve škole stalo. Např. Jak se to stalo? Kdo u toho byl?, abyste měli jasné argumenty pro jednání se školou. Jako velmi rizikové pak vnímám, pokud rodiče chtějí řešit šikanu přímo s agresorem, nebo s jeho rodiči uvedla Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky.

Řešení šikany ve škole má své zákonité postupy a jejich nedodržování může výsledek zásadně negativně ovlivnit. Zde uvádíme základní doporučení:
 • Než začne rodič jednat, je důležité si uvědomit, že za šikanu ve školním prostředí odpovídá škola, která by se měla řídit metodickým pokynem MŠMT a mít vypracované postupy pro vyšetřování šikany.
 • Rodičům doporučujeme zmíněné materiály prostudovat a šikanu svého dítěte řešit pouze v přímé spolupráci se školou. 
 • Udělejte si písemnou přípravu či dopis s konkrétním popisem situace ve třídě s žádostí o písemnou informaci o tom, jak bude zajištěna ochrana vašeho dítěte.
 • Je vždy výhodnějšíkdyž na jednání se školou jdou oba rodiče.
 • Pokud si rodič není jistý, je možné se před vstupem do školy poradit s odborníky, např. na Rodičovské lince nebo v pedagogicko-psychologické poradně. 
 • V rámci vyšetřování by škola měla nejdřív odhadnout stádium šikany (stupeň rozvinutí šikany, kterých je pět). K prvnímu a druhému stádiu se uplatňuje jiný přístup než k dalším třem – pokročilejším.
 • Proces vyšetřování by měl být utajen a předem naplánován, aby agresoři neměli čas zastrašovat svědky.
 • Nejdřív by měla škola vyslechnout oběť, poté svědky a následně agresory.
 • Nikdy by škola neměla dopustit, aby v rámci vyšetřování oběť či svědci byli konfrontováni s agresory (např. typu: „Tak si kluci podejte ruce a bude vše fajn.“).
 • Po vyšetřování by měl být popsán jasný výstup a následná opatření. Třída a všichni účastníci by měli být informováni, že situace byla prošetřena a uzavřena.
 • Následně je vhodné zařadit preventivní program se záměrem obnovit pozitivní vztahy ve třídě.
 • V případě, že vedení školy opakovaně odmítá přijmout zodpovědnost za řešení šikany, máte možnost se obrátit na zřizovatele školy a Českou školní inspekci.
       
Kontakt pro média:

Regina Jandová, specialistka PR a komunikace, t: 606 708 548, e-mail: r.jandova@linkabezpeci.cz
Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí, t: 724 459 482, e-mail: p.porubsky@linkabezpeci.cz