Počet dětí, které mají problémy s nebezpečím na internetu stále roste. Linka bezpečí zaznamenala extrémní nárůst kontaktů přes online kanály.

Počet dětí, které mají problémy s nebezpečím na internetu stále roste. Linka bezpečí zaznamenala extrémní nárůst kontaktů přes online kanály.
Praha, 6. února 2018 – Dnes si připomínáme Den bezpečnějšího internetu, proto Linka bezpečí upozorňuje, že v roce 2017 řešila celkem 624 případů dětí, které měly problémy s nebezpečím na internetu. Je to nejvíc od roku 2007, kdy začala samostatně tuto tématiku sledovat. Celkově Linka bezpečí přijala minulý rok 151421 telefonátů a 4844 kontaktů prostřednicvím on-line kanálů (chatu a e-mailu).

Neustále nám  stoupá počet dětí, které se na nás obrací kvůli nebezpečí na internetu a to s tématy jako sexting, kyberšikana, obtěžování, lákání na schůzku nebo nebezpečné výzvy na  internetu. Tento trend sledujeme od roku 2007. Zároveň na Lince bezpečí roste počet dětí, které využívají internet právě jako prostředek, jak se s námi spojit” vysvětlil Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

Dle statistik Linky bezpečí bylo za rok 2017 přijato 2827 emailů, což je o 900 více ve srovnání s rokem 2016. Prostřednictvím chatu přijala Linka bezpečí 2017 kontaktů, což je o 820 více ve srovnání s rokem 2016. „Závažnost problémů, které s námi děti přes online prostředí řeší, dokládá rostoucí význam těchto našich dvou služeb. Potvrzuje se, že online komunikace je běžnou součástí světa mladých. Komunikace o závažných tématech se mnohým dětem jeví snazší písemnou formou. Při psaní nemusí skrývat pláč, který tato témata často provází. Je pro ně jednodušší některé věci napsat než vyslovit,“ dodal Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

Podobný trend zaznamenala v loňském roce také Rodičovská linka, která nabízí rodičům, prarodičům, pedagogům a dalším dospělým jednajícím v zájmu dětí krizovou pomoc, rodinné a výchovné poradenství. „Rodičovská linka nabízí své služby pouze ve všední dny v odpoledních hodinách, tudíž je nabídka E-mailové poradny velmi žádaná a využívá ji stále více rodičů,“ doplnila Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky. Mezi nejčastější témata na Rodičovské lince patřily rozvod v rodině a před a porozvodové uspořádání péče o děti. Zaznamenán byl rovněž nárůst tématu šikana.

Zatímco v rámci e-mailové poradny jsou nejčastější problémy týkající se rodiny a týrání, prostřednictvím chatu se konzultanti Linky bezpečí nejčastěji věnovali dětem s psychickými obtížemi, jako jsou deprese, úzkosti, sebepoškozování apod. Celkem šedesátkrát za rok 2017 museli pracovníci z Linky bezpečí kontaktovat další instituce (Policii, záchranku nebo OSPOD), v případech, kdy bylo dítě akutně ohroženo na životě nebo na zdraví.„Nově jsme v rámci statistik Linky bezpečí začali sledovat i počet kontaktů z unikátních telefonních čísel.  Celkově nám v roce 2017 volalo 32497 unikátních mobilních čísel. V průměru nám jedno dítě volalo čtyřikrát za rok. “ uvedl Peter Porubský. Počet spojení z pevných linek (nejčastěji telefonních budek), tvoří 11% všech dovolání.

  

Kontakt pro média:

Regina Jandová, specialistka PR a komunikace, t: 732 525 568, 606 708 548, e-mail: r.jandova@linkabezpeci.cz
Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí, t: 724 459 482, e-mail: p.porubsky@linkabezpeci.cz