Otevřený dopis ministrům Janě Maláčové a Adamu Vojtěchovi

Otevřený dopis ministrům Janě Maláčové a Adamu Vojtěchovi

Linka bezpečí je součástí výzvy, kterou Youth, Speak Up poslalo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zveme Roberta Plagu, Adam Vojtěcha a Janu Maláčovou ke kulatému stolu, kde budeme diskutovat o duševním zdraví dětí a mladých lidí a jeho podpoře (nejen) v reakci na pandemii koronaviru. Mezirezortní spolupráce je totiž nutná, aby bylo o duševní zdraví mladých lidí dobře postaráno.

Čísla Národního ústavu duševního zdraví, analýzy činnosti Linky bezpečí a dalších linek důvěry během pandemie, mluví jasně. Máme problém. V dospělé populaci výrazně vzrostlo riziko sebevraždy. Vzrůstá počet dětí, které vyhledávají pomoc kvůli psychickým obtížím a závažným potížím v rodině. Minimálně deset tisíc dětí se při pandemii nedostalo do kontaktu se školou a finance na prevenci jsou krácením rozpočtů výrazně ohroženy. Tohle všechno může vést nejen ke zhoršení zdravotního stavu, ale také prohlubování nerovností ve vzdělávání. Chceme podporu pro děti, studenty, jejich rodiny a učitele. A k tomu potřebujeme spolupracovat.

Za otevřeným dopisem stojí Youth, Speak Up, Linka bezpečí, EDUin, Učitelská platforma, Česká středoškolská unie ČOSIV - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a Asociace vysokoškolských poradců. Spolu říkáme ministrům a ministryni, že nám to není jedno a máme zájem se podílet na řešení. 

Celý otevřený dopis najdete zde.