Manuál Linky bezpečí a Fotbalové asociace ČR „Jak pomoci dětem, které něco trápí“ ocenila UEFA.

Manuál Linky bezpečí a Fotbalové asociace ČR „Jak pomoci dětem, které něco trápí“ ocenila UEFA.

Linka bezpečí s podporou Fotbalové asociace České republiky vytvořila výše uvedený manuál pro fotbalové trenéry. Projekt ocenila i Unie evropských fotbalových asociací UEFA a udělila mu ocenění Nadace UEFA Foundation for Children Award 2019.

30 stran se věnuje šikaně v týmu, kyberšikaně, depresím, úzkostem a dalším. A právě třenéři, kteří jsou v týmu dětem nejblíže a jsou mnohdy autoritou, jsou velmi blízko v odhalování a řešení celé řady závažných problémů, o kterých se děti obvykle bojí mluvit. Velmi nás těší, že Fotbalová asociace České republiky si uvědomuje svoji společenskou odpovědnost a její trenéři ve spolupráci s odborníky z Linky bezpečí manuál vytvořili.

Brožura je FAČRem distribuována až na deset tisíc adres okresním a krajským fotbalovým svazům, klubům a dalším subjektům nejen v rámci své členské základny, ale i spřáteleným organizacím.

Brožura je ke stažení na stránkách FAČR.

Foto: FAČR