Výcvik v telefonické krizové intervenci


Komu je výcvik určen:
 
  • každému, kdo se chce dozvědět více o telefonické krizové intervenci.
  • pracovníkům sociálních služeb a pomáhajících profesí, kteří se setkávají s osobami v náročných situacích a hledají nástroje, jak takové krize zvládat
  • lidem, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci a mají zájem o psychologii
  • studentům humanitních oborů
Podzimní výcvik TKI proběhne v těchto termínech:

13. – 15. 10.
27. – 29. 10.
10. – 12. 11.
24. – 26. 11.
8. – 9. 12.

Výcvik má časovou dotaci 140 hodin, ve kterých je zahrnuto plných 30 hodin náslechů přímo na Lince bezpečí. Je také akreditovaný u MPSV a v systému dalšího vzdělávání.

Cena kurzu

Plná cena: 15.990 Kč včetně náslechů na LB
Snížená cena: 13.990 Kč včetně náslechů na LB je určena pro studenty prezenčního studia, příjemce starobního důchodu, držitele průkazu ZTP, ZTP/P, matky, resp. otce na mateřské rodičovské dovolené nebo uchazeče v evidenci úřadu práce.


Chcete po absolvování Výcviku v TKI pracovat na Lince bezpečí? Přečtěte si, jak vypadá práce našeho konzultanta.  Našim zaměstnancům vracíme náklady za Výcvik v TKI až do výše 3000 Kč.
 
Přihlašujte se na vzdelavani@linkabezpeci.cz. K vašemu emailu prosím připojte životopis a motivační dopis Proč chcete absolvovat Výcvik v TKI.