Výcvik v telefonické krizové intervenci


Komu je výcvik určen:
 
  • Všem, kteří se chtějí dozvědět mnoho informací o (nejen telefonické) krizové intervenci.
  • Pracovníkům sociálních služeb, kteří se setkávají s osobami v náročných situacích a hledají nástroje, jak takové krize zvládat.
  • Lidem, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci a mají zájem o psychologii.
  • Studentům humanitních oborů a všem, které zajímají pomáhající profese.
  • Všem, kdo chtějí vedle teoretických informací získat také praktické dovednosti a v praxi použitelné nástroje

Kompletní informace o výcviku ke stažení

Podzimní výcvik proběhne v těchto termínech:

7. 10. - 9. 10. 2016
21. 10. - 23. 10. 2016
4. 11. - 6. 11. 2016
18. 11. - 20. 11. 2016 
2. 12. - 3. 12. 2016

Výcvik má časovou dotaci 140 hodin, ve kterých je zahrnuto plných 30 hodin náslechů přímo na Lince bezpečí. Je také akreditovaný u MPSV a v systému dalšího vzdělávání.

Cena kurzu

Plná cena: 15.490 Kč včetně náslechů na LB
Snížená cena: 13.990 Kč včetně náslechů na LB je určena pro studenty prezenčního studia, příjemce starobního důchodu, držitele průkazu ZTP, ZTP/P, matky, resp. otce na mateřské rodičovské dovolené nebo uchazeče v evidenci úřadu práce.

 
Prosím přihlašujte se na vzdelavani@linkabezpeci.cz. K vašemu emailu prosím připojte životopis a naskenovaný, vlastní rukou psaný motivační dopis.