Výcvik v chatové krizové intervenci

Výcvik v chatové krizové intervenci se zaměřuje na pomoc, podporu a stabilizaci klienta v krizovém či jinak náročném stavu, a to při práci v online prostředí. V českém prostředí jsme byli prvními, kdo získal akreditaci na výcvik chatové krizové intervence. Výcvik je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb, studenty i zájemce z řad laické veřejnosti či z oblasti mimo pomáhající profese.

Rozsah
16 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do dvou na sebe navazujících dnů.

Obsah
V úvodu je věnován prostor fenoménu krize a charakteristikám krizové intervence. Dále se účastníci aktivně seznámí se specifiky krizové intervence poskytované v online prostředí. Získají informace o obecných zásadách vedení krizové intervence po chatu, stejně jako specifických přístupech a situacích. Seznámí se s metodami a technikami práce s klientem v rámci chatového kontaktu. Naučí se pracovat s vlastním vyjadřováním, formulovat co nejefektivněji, ověřovat porozumění na straně klienta.

Forma
Při výcviku je kladen důraz na nácvikové a modelové situace. Po celou dobu výcviku využívají účastníci PC a pohybují se v online prostředí. Výuka probíhá za využití interaktivních metod, jako jsou nácvik, diskuse, práce ve větších i menších skupinách, brainstorming a interaktivní výklad. Účastníci mají k dispozici elektronický pracovní list, takže neztrácejí čas ručním psaním poznámek. Elektronický pracovní list účastníkům po ukončení výcviku zůstává plně k dispozici.
Účastníci pracují na vlastních noteboocích, k dispozici je wifi připojení.

Zkouška
Test a modelové situace práce s klientem. Úspěšné absolvování zkoušky je podmínkou pro udělení osvědčení o absolvování výcviku.

Počet účastníků
Minimálně 8 účastníků, maximálně 16.
Linka bezpečí, z.s. si vyhrazuje možnost termín kurzu posunout, pokud se nenaplní jeho minimální kapacita.

Termín: připravujeme

Kurz se koná v Praze

Chcete být mezi prvními, kdo se bude moci na nový termín přihlásit? Stačí nám na sebe napsat kontakt ZDE.

Akreditace
Akreditace č. A2017/0040-SP/PC Ministerstva práce a sociálních věcí je platná do 5/2021. Výcvik je akreditován jako další vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Cena
3.690 Kč

*Snížená cena 3.490 Kč je určena pouze pro studenty prezenčního studia,
příjemce starobního důchodu, držitele průkazu ZTP, ZTP/P, matky, resp. otce
na mateřské/rodičovské dovolené.
Cena zahrnuje výukové materiály.
Platební a storno podmínky vzdělávacích kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE

Lektorský tým
Mgr. Zuzana Tupá, Mgr. Lenka Ottová, Táňa Mančíková, Mgr. Michal Kniha; Mgr. Hana Nečina Vaníčková


Zajímá Vás ještě více? Kontaktujte Veroniku Šturmovou, manažerku vzdělávání na e-mailu v.sturmova@linkabezpeci.cz nebo na tel. 602 387 534. 
 
Kurz pro Vás můžeme realizovat též přímo ve Vaší organizaci. V takovém případě je možné, v rámci hranic daných akreditací, upravit náplň jednotlivých bloků tak, aby maximálně vyhovovala potřebám Vaší organizace.