Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky I.

Kurz poskytuje vhled do problematiky testovacích hovorů v kontextu krizové linky a zúročuje zkušenosti Linky bezpečí, které s tímto fenoménem učinila v průběhu více jak 20 let své existence. Prostřednictvím rozmanitých zážitkových aktivit prezentuje pohled na testování linky důvěry jako na přirozený způsob získávání informací, který je ze strany klienta legitimním nástrojem při rozhodování o využití konkrétní služby a z pohledu linky skýtá možnost prezentovat svoje služby, přístup apod.
Absolvent kurzu bude po jeho ukončení schopen vést testovací hovory s větším porozuměním pro funkce, které pro klienty může testování mít. Zároveň bude disponovat širším repertoárem nástrojů a intervencí využitelných v zájmu konstruktivního vedení hovoru i své psychohygieny. Účastníci budou také vykazovat hlubší míru sebereflexe zejména na úrovni svých postojů – budou schopni si průběžně uvědomovat, jaké postoje se zrcadlí v jejich práci s testovacími hovory, nakolik tyto postoje odpovídají konkrétnímu hovoru, jaký dopad na něj můžou mít a cíleně pracovat na posunu v těch postojích, které se ukážou jako dysfunkční.
Pro další prohloubení osvojených poznatků a rozvoj dovedností v oblasti vedení testovacích hovorů bude na kurz navazovat další modul Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky II. (prohlubující praktický nácvik).

Forma
Různé konstruktivní intervence při práci s testovacími hovory budou v kurzu rozvíjeny formou praktického nácviku.  Účastníci na kurzu získají informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.
 
Rozsah
8 vyučovacích hodin, kurz probíhá v jeden den.

Osvědčení
Pro získání Osvědčení z kurzu je třeba absolvovat všechny bloky jednodenního školení (100% docházka).

Počet účastníků
Minimálně 10, maximálně 16.

Termíny
není vypsán

Kurz se koná v Praze

Chcete být mezi prvními, kdo se bude moci na nový termín přihlásit? Stačí nám na sebe napsat kontakt ZDE.

Akreditace
Akreditace A2017/0646-SP/PC Ministerstva práce a sociálních věcí je platná do 11/2021. Kurz je akreditován jako další vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Cena
1.800 Kč
*Snížená cena 1.700 Kč je určena pouze pro studenty prezenčního studia,
příjemce starobního důchodu, držitele průkazu ZTP, ZTP/P, matky, resp. otce
na mateřské/rodičovské dovolené
Cena zahrnuje výukové materiály.
Platební a storno podmínky vzdělávacích kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE

Lektorský tým
Mgr. Barbara Ernest, Mgr. Peter Porubský, Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Zuzana Tupá, DiS., Mgr. Lenka Ottová, Mgr. Anna Jelínková

Zajímá Vás ještě více? Kontaktujte Veroniku Šturmovou, manažerku vzdělávání na e-mailu v.sturmova@linkabezpeci.cz nebo na tel. 602 387 534. 
 
Kurz pro Vás můžeme realizovat též přímo ve Vaší organizaci. V takovém případě je možné, v rámci hranic daných akreditací, upravit náplň jednotlivých bloků tak, aby maximálně vyhovovala potřebám Vaší organizace.