Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky II. (prohlubující praktický nácvik)

Jedná se o kurz navazující na modul Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky I., který je nutným předpokladem pro jeho absolvování. Náplní kurzu je další prohloubení znalostí osvojených v předešlém modulu a především pak intenzivní rozvoj kompetencí při vedení různých typů testovacích hovorů (žerty, agrese, imitace reálného problému apod.)
Absolvent kurzu bude po jeho ukončení schopen při práci s klientem vědomě volit intervence zohledňující to, co se v testovacím hovoru děje, vyhodnocovat jejich efektivitu, modifikovat svůj přístup na základě zpětné vazby apod. Díky prohloubené schopnosti sebereflexe bude také účinněji pracovat se svými emocemi jak v průběhu testovacího hovoru, tak po jeho skončení a schopen aktivizovat různé zdroje podpory (vnitřní/vnější) pro situace zvýšené zátěže spojené s vedením testovacích hovorů.

Forma
Na kurzu budou využívány různé formy praktického nácviku – hraní rolí, řešení modelových situací z praxe účastníků, sdílení příkladů dobré praxe apod. Za účelem zvýšení efektivity učení bude kurz veden dvojicí lektorů tak, aby i při práci ve skupinách byla zajištěna facilitace procesu učení.  
 
Rozsah
8 vyučovacích hodin, kurz probíhá v jeden den.

Osvědčení
Pro získání Osvědčení z kurzu je třeba absolvovat všechny bloky jednodenního školení (100% docházka).

Počet účastníků
Minimálně 10, maximálně 16.

Termíny
není vypsán

Kurz se koná v Praze

Chcete být mezi prvními, kdo se bude moci na nový termín přihlásit? Stačí nám na sebe napsat kontakt ZDE.

Akreditace
Akreditace A2017/0647-SP/PC Ministerstva práce a sociálních věcí je platná do 11/2021. Kurz je akreditován jako další vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Cena
1.800 Kč
*Snížená cena 1.700 Kč je určena pouze pro studenty prezenčního studia,
příjemce starobního důchodu, držitele průkazu ZTP, ZTP/P, matky, resp. otce
na mateřské/rodičovské dovolené
Cena zahrnuje výukové materiály.
Platební a storno podmínky vzdělávacích kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE

Lektorský tým
Mgr. Barbara Ernest, Mgr. Peter Porubský, Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Zuzana Tupá, DiS., Mgr. Lenka Ottová, Mgr. Anna Jelínková

Zajímá Vás ještě více? Kontaktujte Veroniku Šturmovou, manažerku vzdělávání na e-mailu v.sturmova@linkabezpeci.cz nebo na tel. 602 387 534. 
 
Kurz pro Vás můžeme realizovat též přímo ve Vaší organizaci. V takovém případě je možné, v rámci hranic daných akreditací, upravit náplň jednotlivých bloků tak, aby maximálně vyhovovala potřebám Vaší organizace.