Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými

Kurz se tematicky zaměřuje na emoce ve vztahu pracovník - uživatel služby a to jak na straně klienta tak pomáhajícího profesionála. Účastníci posílí svoje dovednosti práce s rozmanitými emocemi uživatelů i schopnost reflektovat vlastní emoce v zájmu pracovní aliance s uživateli a osobní psychohygieny. Kurz využijí pracovníci sociálních služeb, pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci a všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích, zájemci z laické veřejnosti či studenti, kteří mají zájem rozšířit své portfolio vzdělání.

Rozsah
8 vyučovacích hodin, probíhá v jeden den.

Obsah
Během kurzu bude věnována pozornost emocím jako např. smutek, bezmoc, beznaděj, vztek a agrese, úzkost a strach. Absolventi kurzu získají orientaci v jejich typických projevech, spouštěčích i dostupných intervencích. Představeny budou různé teoretické koncepty práce s emocemi, které budou východiskem pro aktivní nácvik a řešení modelových situací z praxe účastníků. Prostor bude věnovaný také sdílení příkladů dobré praxe. Absolvent kurzu bude po jeho ukončení schopen vztahovat se k emocím jako k přirozené součásti pomáhajícího vztahu. Bude umět lépe identifikovat a reflektovat emoce na straně uživatele i svoje vlastní emoce, které se objeví v průběhu spolupráce.

Forma
Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Při minimálním počtu 10 účastníků bude kurz veden dvojicí lektorů, aby i při nácviku ve skupinách bylo možné facilitovat zpětnou vazbu jako důležitý nástroj učení. Účastníci na kurzu získají informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.

Osvědčení
Pro získání osvědčení z kurzu je třeba absolvovat všechny bloky jednodenního školení (100% docházka).

Počet účastníků
Minimálně 10, maximálně 16.

Termín: 20. 11. 2020

Kurz se koná na Praze 8 (v blízkosti Psychiatrické nemocnice Bohnice).

Přihlásit se můžete ZDE.

Akreditace
Akreditace A2017/0041-SP/PC Ministerstva práce a sociálních věcí je platná do 5/2021. Kurz je akreditován jako další vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Cena
1.990 Kč
*Snížená cena 1.800 Kč je určena pouze pro studenty prezenčního studia,
příjemce starobního důchodu, držitele průkazu ZTP, ZTP/P, matky, resp. otce
na mateřské/rodičovské dovolené a zájemce evidované na úřadu práce.
Cena zahrnuje výukové materiály.
Platební a storno podmínky vzdělávacích kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE

Lektorský tým
Mgr. Lenka Ottová, Mgr. Zuzana Tupá, DiS., Mgr. Peter Porubský, Mgr. Barbara Ernest, Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Irena Kopřivová, Ing. Andrea Květoňová FCCA, Mgr. Anna Jelínková

Kurz zajišťuje Linka bezpečí, z.s.
Zajímá Vás ještě více? Kontaktujte Veroniku Šturmovou, manažerku vzdělávání na e-mailu v.sturmova@linkabezpeci.cz nebo na tel. 602 387 534. 
 
Kurz pro Vás můžeme realizovat též přímo ve Vaší organizaci. V takovém případě je možné, v rámci hranic daných akreditací, upravit náplň jednotlivých bloků tak, aby maximálně vyhovovala potřebám Vaší organizace.