Jak budovat dobrý kontakt s klientem aneb vztah je to, na čem záleží

Kurz je zaměřen na zvýšení kompetencí v přímé práci s klientem. Účastníci získávají dovednost cíleného sledování a popisu dějů v kontaktu s klientem.  Učí se identifikovat bariéry, které se v kontaktu mohou objevit, a aktivně je měnit. Získávají také dovednost posilování kontaktu s klientem. Práce je zaměřena i na zvědomění silných stránek, které v oblasti kontaktu s klientem daný pracovník má a může je dále rozvíjet. Kurz využijí pracovníci sociálních služeb, pomáhajících profesí, pedagogové, zdravotníci a všichni, jejichž práce spočívá v komunikaci a kontaktu s dalšími osobami, zájemci z laické veřejnosti či studenti, kteří mají zájem rozšířit své portfolio vzdělání.

Rozsah
8 vyučovacích hodin, probíhá v jeden den.

Obsah
V úvodu kurzu se účastníci seznámí s koncepcí kontaktu, která vychází z Gestalt metodologie, a základními typy kontaktu klienta a pracovníka služby, jak je známe z oblasti pomáhajících profesí. Další práce je zaměřena na specifika kontaktu s nespolupracujícím klientem a na detekci bariér, které se v kontaktu mohou objevovat. Následuje část věnovaná hranicím mezi pracovníkem a uživatelem služby a jejich funkcím. Závěrečný blok je věnován kazuistické práci na příkladech z praxe účastníků a sdílení dobré praxe.

Forma
Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Účastníci dostanou bohatý informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.

Osvědčení
Pro získání Osvědčení z kurzu je třeba absolvovat všechny bloky jednodenního školení (100% docházka).

Počet účastníků
Minimálně 10, maximálně 16.

Termín
Termín není vypsán

Akreditace
Akreditace č. A2017/0648-SP/PC Ministerstva práce a sociálních věcí je platná do 11/2021. Kurz je akreditován jako další vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Cena
1500 Kč (pro studenty nebo při objednání více kurzů z naší nabídky poskytujeme slevu.)
Cena zahrnuje výukové materiály.
Platební a storno podmínky vzdělávacích kurzů Linky bezpečí naleznete ZDE

Lektorský tým
Mgr. Barbara Ernest, Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Peter Porubský

Výcvik zajišťuje Linka bezpečí, z.s.
Zajímá Vás ještě více? Kontaktujte Veroniku Šturmovou, manažerku vzdělávání na e-mailu v.sturmova@linkabezpeci.cz nebo na tel. 602 387 534. 
 
Kurz pro Vás můžeme realizovat též přímo ve Vaší organizaci. V takovém případě je možné, v rámci hranic daných akreditací, upravit náplň jednotlivých bloků tak, aby maximálně vyhovovala potřebám Vaší organizace.