Nabídka vzdělávacích kurzů

Učíme to, co umíme nejlépe. Všichni naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která má největší počet klientů ze všech linek důvěry v České republice.Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí.

Naše kurzy jsou sestaveny tak, abyste se aktivní a zajímavou formou dozvěděli vše, co k danému tématu potřebujete. A naučili se to účinně používat v praxi, na to klademe velký důraz. Proto je nedílnou součástí každého výcviku modelování reálných situací nebo přímé náslechy na Lince bezpečí.

Veškeré kurzy jsou v tuto chvíli akreditované MPSV. Jsme také schopni modifikovat jejich obsah dle požadavků konkrétní organizace.

V současnosti nabízíme tyto kurzy:

1) krátkodobé (do 3 vyuč. dnů)
 a) Práce s klientem v akutní krizi termín není vypsán
 b) Výcvik v chatové krizové intervenci – 8. - 9. 9. 2020 - OBSAZENO
 c) Jak pracovat v sociálních službách s emocemi – termín není vypsán
 d) Jak budovat dobrý kontakt s klientem – termín není vypsán
 e) Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky I - termín není vypsán
 f) Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky II - termín není vypsán

2) dlouhodobé (4 vyuč. dny a více)
 a) Souhrnný výcvik v telefonické krizové intervenci - termín není vypsán
 b) Krizová intervence - základní kurz - 4. 9. - 13. 9. 2020
 c) Výcvik v telefonické krizové intervenci – 9. 10. - 15. 11. 2020


Jakékoliv dotazy na vzdělávání prosím posílejte na: vzdelavani@linkabezpeci.cz

Kurzy jsou určeny osobám starším 18 let, které mají ukončené středoškolské vzdělání. Výjimky mohou být řešeny individuálně.