Nabídka vzdělávacích kurzů

Učíme to, co umíme nejlépe. Všichni naši lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí, která má největší počet klientů ze všech linek důvěry v České republice.Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí.

Naše kurzy jsou sestaveny tak, abyste se aktivní a zajímavou formou dozvěděli vše, co k danému tématu potřebujete. A naučili se to účinně používat v praxi, na to klademe velký důraz. Proto je nedílnou součástí každého výcviku modelování reálných situací nebo přímé náslechy na Lince bezpečí.

Veškeré kurzy jsou v tuto chvíli akreditované MPSV. Jsme také schopni modifikovat jejich obsah dle požadavků konkrétní organizace.

V současnosti nabízíme tyto kurzy:
1) Práce s klientem v akutní krizi – 26. 2. 2020
2) Výcvik v chatové krizové intervenci – 13. - 14. 3. 2020
3) Jak pracovat v sociálních službách s emocemi – 22. 4. 2020
4) Jak budovat dobrý kontakt s klientem – 13. 5. 2020
5) Souhrnný výcvik v telefonické krizové intervenci (116 hodin) - začínáme od 7. 2. 2020
6) Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky I - termín není vypsán
7) Práce s testovacími hovory v kontextu krizové linky II - termín není vypsán

Jakékoliv dotazy na vzdělávání prosím posílejte na: vzdelavani@linkabezpeci.cz

Kurzy jsou určeny osobám starším 18 let, které mají ukončené středoškolské vzdělání. Výjimky mohou být řešeny individuálně.